IN ENGLISH BELOW

Lunds kommun har beslutat sig för att divestera ur kol, olja och gas. Region Skåne är bara ett litet steg från att helt utesluta fossila bränslen. På Lunds Universitet har man en bra chans att hänga med på torsdag – då ett studentförslag ska diskuteras av donationsstyrelsen.

Kommunen beslutade sig redan i januari för att divestera, vilket påverkar 400 miljoner kronor i pensionsförpliktelser och pengar i stiftelser. Så här säger Emma Berginger (MP), Kommunalråd Lund, om saken:

“Vi tar klimatfrågorna på stort allvar och att vi inte vill att de medel vi förvaltar ska placeras i sådana verksamheter som har negativ inverkan på klimatet. Vi har också tagit fram en grön obligation för att också erbjuda den som vill bidra till hållbara investeringar att kunna placera pengar i våra projekt.”

Även Region Skåne har nu en fossilfri policy för sitt stiftelsekapital, och kommer troligtvis göra samma beslut för det egna kapitalet 2018. Eftersom de pengarna inte kan placeras fossilt av andra skäl så är det bara ett formellt beslut kvar till att ha klippt banden med fossilindustrin helt.

Sen återstår alltså Lunds Universitet. De har redan divesterat sina direkta investeringar för ett par år sedan, och kampanjen Fossil Free Lund University har jobbat för att de ska göra en full divestering sedan dess – särskilt när det gäller donationsstiftelserna. På torsdag kan universitetet besluta om att införa ett stycke i stiftelsefondernas placeringsreglemente som säger att de inte får investeras i fossilindustrin. Vi hoppas att det går igenom!

Redan nu stödjer över 2000 personer kampanjen genom namninsamlingen, och du får gärna hjälpa till att öka pressen på universitetsledningen.

Dela namninsamlingen med vänner: Facebook, Twitter eller skicka den i ett e-mail.
Uttryck ditt stöd för divestering på Lunds Universitets Facebooksida.

###

Lund Municipality has decided to divest from fossil fuels, and the Skåne region is just small steps from entirely excluding coal, oil and gas from its investments. Lund University have a chance to join them on Thursday, when decision-makers are reviewing a proposal from Fossil Free Lund University.

Lund Municipality decided in January to divest from fossil fuels, and the policy governs around 400 million SEK of assets, mostly for pensions.

“We take climate seriously and do not want our investments to have a negative impact. We also issued a green bond to offer those that want to invest sustainable to place their resources in our projects.” – Emma Berginger, Kommunalråd (municipal) Lund (MP)

Also Skåne Region have adopted a new fossil free policy for its trust funds, and will most likely make the same policy decision for their own capital in 2018. Since those assets are not placed in fossil fuels because of other rules, that is only a formality and the Region has soon cut all ties with the fossil fuel industry.

That leaves the Lund University, that already have divested direct holdings a couple of years ago. Since then, the campaign Fossil Free Lund University, have kept the pressure alive to make Lund Uni go all in for full divestment.

On Thursday, they have a good opportunity to take the next step. Fossil Free Lund University has sent a suggestion for change in the placement regulations of the trust funds, not to invest in the fossil industry, to the donation board of the University.

Already over 2000 people support this cause through the petition, and now we ask for your help to help make the University do the right thing!

Share the petition with friends: Facebook, Twitter or copy it into an e-mail
Post your support for divestment on the Lund University Facebook page!

FacebookTwitter