Efter nyår trädde så äntligen klimatlagen i kraft. Den gör att alla regeringar måste driva en vettig politik som är i linje med Parisavtalet – och i förlängningen att klara med 1,5-gradersgränsen för vad planeten tål. Men måste regeringen verkligen det?

Den som inte lyckas komma med en tillräckligt bra klimatpolitik får inget straff, men kan prickas i konstitutionsutskottet. Det kommer inte att räcka för att vända på utvecklingen.

På ett sätt är klimatlagen verkligen en bra illustration för hur klimatpolitiken i Sverige funkar – det finns många fina deklarationer på papper, och politiker som är bekymrade. Men när det gäller konkreta beslut så var det inte så mycket med den saken.

Annars skulle ju projekt som motorvägsbyggen i storstäder, byggandet av en terminal för fossilgas i Göteborg eller subventionerna av lokala flygplatser prövas enligt klimatlagen och stoppas.

Så vad gör vi om vi har en lag men ingen som kan upprätthålla den? Jag tror att det är där alla vi andra måste träda in. Vi måste bli Klimatpolisen som gör konkreta insatser – annars är lagen bara något som klimatbovarna skrattar åt.

Det är ett hårt jobb, men någon måste göra det. Och den här gången börjar det med dig och mig.

FacebookTwitter