… bakom Fossil Free Europe.

Fossil Free Europes “Theory of change”

”Fossilindustrin eldar på klimatkrisen och undergräver samtidigt vår demokrati. Genom att frånta industrin dess legitimitet att bedriva verksamhet – genom en högljudd, stor och bred divesteringsrörelse som riktar in sig på industrins institutionella stöttepelare – kan vi bryta dess järngrepp om politiken. När fossilindustrins makt minskar kan vi sedan påbörja skiftet från en fossilberoende värld – och från den ekonomiska kortsiktighet som ger bränsle åt det beroendet – för att skapa utrymme för klimaträttvisa.”

Denna så kallade “Theory of change” är en formulering av hur vi menar att Fossil Free kan förändra samhället till det bättre. Den beskriver vår problemdefiniering, vår vision och hur vi menar att vi kan nå dit.

Fossil Free-kampanjen riktar sig mot ett par av fossilbolagens viktigaste stöttepelare, nämligen deras finansieringen och deras koppling till universitet och andra samhällsviktiga aktörer.

 

pillars

Fossil Free Europes mål

Målsättning

Ta ifrån fossilindustrin dess makt för att hålla koldioxid i marken och hindra dem från att accelerera katastrofala klimatförändringar.

Delmål

  • Bryt ner fossilindustrins sociala legitimitet i samhället genom att förändra den allmänna opinionen och skada deras ekonomiska och politiska makt med hjälp av strategiska divesteringskampanjer.
  • Främja investeringar i hållbara initiativ från lokalsamhällen och förnybara energiprojekt.
  • Synliggöra kopplingen mellan de som tjänar pengar på klimatförändringarna och klimatkatastrofer genom att visa solidaritet med och stötta de som drabbas.
screen-shot-2016-09-22-at-19-03-39

Fossil Free Europes organiseringsprinciper

  1. Decentraliserad struktur: Ledarskapet fördelas i nätverket och kampanjgrupperna** är självbstämmande i alla frågor och aktioner som är förenliga med dessa principer och förändringsteorin (“Theory of change”) ovan.
  2. Open source: Vilken individ som helst kan ansluta sig till Fossil Free-kampanjens namn och symboler så länge dess aktioner, uppmaningar och kommunikationsarbete är förenliga med dessa principer.
  3. Inkludering: Vi välkomnar samarbeten med alla organisationer och deltagande från alla grupper och individer som omfamnar och upprätthåller dessa principer. Vi omfamnar talangerna, energin och engagemanget hos de personer som använder sin tid till rörelsen.
  4. Kollektivt beslutsfattande: Vi uppmuntrar att kampanjgrupper använder sig av olika beslutsfattningsmetoder och processer, främjar konsensus när det gäller viktiga strategiska beslut — och konsulterar nätverket inför “stora” beslut, medan förtroende ges åt arbetsgrupper och mindre grupper att fatta vardagliga beslut.
  5. Handlingskraft: Vi förstår vikten av aktioner när det gäller att mobilisera en kritisk massa av folkligt stöd för vår sak och värdet i att trappa upp aktionerna när våra krav inte möts. Vi är fast beslutna att upprätthålla ickevåldstradition i alla våra aktioner, att stötta de som utför direkta aktioner samt att respektera de som inte har möjlighet att delta i sådana.

*Våra krav
– Stoppa nya investeringar i kol-, olje- och gasbolag
– Ta bort befintliga investeringar inom 5 år

**Kampanjgrupp (3 personer eller fler som jobbar tillsammans med en kampanj)

breakfree
FacebookTwitter