hej hop

I måndags annonserade Andra AP-fonden att de divesterar ur 20 fossilbolag. Fonden gör alltså det aktiva valet att sälja de finansiella innehav de haft i 12 kolbolag och 8 olje- och gasbolag. Andra AP-fonden ansluter sig därmed till den växande skara institutionella investerare som väljer bort investeringar i fossilindustrin – även om de själva har en bra bit kvar till helt fossilfria investeringar.

Beslutet att inte längre investera i dessa bolag motiverar VD Eva Halvarsson med finansiella argument om bl.a. risken för strandade tillgångar:

 Genom att inte investera i ett antal bolag minskar vår risk gentemot fossil energi. Beslutet bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning,

Vidare konstaterar Andra AP-fonden att de inte utesluter avyttring av fler bolag i sektorn. De öppnar alltså upp för ytterligare divestering ur fossilindustrin.

Vår uppmaning till övriga AP-fonder och andra pensionsförvaltare är att följa i Andra AP-fondens spår. Pensionspengar är inte endast en investering för att trygga människors framtida försörjning, utan är även med och formar hur den framtiden kommer se ut.  Fossilindustrin bör snarast förpassas till det förflutna, och en ansvarsfull samhällsaktör kan istället välja att främja en framtid med förnybar och rättvis energiproduktion.

Och Andra AP-fonden då? Detta är ett viktigt första kliv – men det är långt kvar.

Screen Shot 2014-10-22 at 21.27.01För ett år sedan hade Andra AP-fonden 5,9 miljarder SEK investerade i 103 av världens största 200 fossilbolag, enligt WWF Sverige. Fonden investerar alltså ännu cirka 5 miljarder SEK i cirka 83 av världens största fossilbolag. I ett inlägg från Hållbart Näringsliv kan du läsa mer i detalj om vilka sektorer som valts bort och vilka som behållits – även om Andra AP-fonden väljer att inte ge klara besked om exakt vilja bolag det rör sig om.

Vår uppmaning till Andra AP-fonden, och till de politiker som kan påverka AP-fondernas direktiv, är klar och tydlig: Det är varken moraliskt acceptabelt eller finansiellt gångbart att investera i fossilindustrin. Det ligger på era axlar att ta ansvar för oss medborgares framtid och snarast möjligt avyttra alla innehav i fossilindustrin (i Andra AP-fondens fall ytterligare cirka 83 bolag).

Som privatperson och medborgare kan du vara med och arbeta för #schysstapensioner genom att skriva till beslutsfattare och engagera dig aktivt i kampanjer som Fossil Free och #schysstapensioner. Det här är en rejäl seger för såväl den svenska som resten av den globala divestment-rörelsen, och tillsammans arbetar vi vidare för rättvisa fossilfria investeringar!

Screen Shot 2014-10-22 at 21.29.36
FacebookTwitter