Petycja o wycofanie inwestycji
Watykanu

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
 

DO JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA

Nalegamy, aby Wasza Świątobliwość skorzystał z ogromnej siły oddziaływania Stolicy Apostolskiej i dał całemu światu dobry przykład.
Wzywamy do wycofania wszelkich środków Banku Watykańskiego zainwestowanych w przemysł paliw kopalnych.

Podpisz petycję:

– tyle podpisów już zebraliśmy! Ty także podpisz petycję!

Ruch na rzecz wycofania inwestycji z branży paliw kopalnych od początku akcentuje fundamentalny argument moralny: każda inwestycja w paliwa kopalne jest godna potępienia. Zmiana klimatu pogłębia niesprawiedliwość.

 

Tę rację moralną uznał papież Franciszek: 18 czerwca tego roku opublikował encyklikę , w której pisze:

 

„Wiemy już, że proces zastępowania technologii opartych na wykorzystaniu silnie zanieczyszczających środowisko paliw kopalnych (…) musi rozpocząć się jak najszybciej.”

 

Papież Franciszek mówi jasno, że obecny model rozwoju, bazujący na intensywnym spalaniu węgla, ropy naftowej i gazu, jest nie do utrzymania. Trzeba go zastąpić różnorodnymi źródłami energii odnawialnej oraz nowymi mechanizmami produkcji i konsumpcji dóbr, które zamiast wzmagać globalne ocieplenie, będą je ograniczać. Do tego właśnie nawołuje instytucje prywatne i publiczne oraz wszystkich ludzi na świecie coraz liczniejszy ruch, który tworzą studenci, związki wyznaniowe, społecznie odpowiedzialni inwestorzy, a także zwykli obywatele i obywatelki: do wycofania inwestycji z branży paliw kopalnych i przeznaczenia tych środków na finansowanie rozwiązań ograniczających skutki zmiany klimatu, takich jak pozyskiwanie energii wiatru i słońca oraz rozwijanie energooszczędnych technologii.

W oświadczeniu wydanym przez Konferencję Biskupów Filipin czytamy: „Inwestowanie w przedsiębiorstwa czerpiące zyski z paliw kopalnych oraz we wszelkie projekty dewastujące środowisko naturalne oznacza wspieranie sił, które niweczą przyszłość ludzkości. Wycofanie inwestycji jest mechanizmem, który pozwala zmienić obecny stan rzeczy i stopniowo przejść do systemu, w którym najwyższą wartością będzie dobrostan ludzi i środowiska naturalnego, a nie ustawiczna pogoń za zyskiem.”

Na ten głos zareagowało wielu przywódców religijnych, a instytucje takie jak Międzynarodowa Rada Unitarian i Uniwersalistów, Zjednoczony Kościół Chrystusa, Kościół Anglii oraz Światowa Rada Kościołów, a ostatnio także Światowa Federacja Luterańska zobowiązały się do wycofania inwestycji w paliwa kopalne. W czerwcu Uniwersytet w Dayton jako pierwszy uniwersytet katolicki wycofał swoje inwestycje.

 

Historia zaczyna zmieniać bieg. Najwyższy czas, aby swoje inwestycje w paliwa kopalne wycofał również Watykan.

 

Głos papieża Franciszka dociera do 1,2 miliarda katolików; słuchają go i szanują chrześcijanie i ludzie innych wyznań na całym świecie. Ta wyjątkowa pozycja pozwala mu wesprzeć ruch na rzecz wycofania inwestycji swoim głosem i moralną siłą sprawowanego urzędu.

Publikując najnowszą encyklikę, papież Franciszek stanął w jednym szeregu z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość i o zrównoważony rozwój naszej planety. Papież rozumie, że dbałość o dobrostan Dzieła Stworzenia jest naszym moralnym obowiązkiem. Rozumie, że jeśli nic nie uczynimy, skutki zmian klimatycznych będą przerażające, a najdotkliwiej odczują je ci, którzy są najbardziej bezbronni. Rozumie, że obowiązek chronienia naszej planety – i całej ludzkości – spoczywa na nas wszystkich.

 

Poprośmy papieża Franciszka, aby wycofanie inwestycji stało się czynem, który idzie w ślad za moralnymi argumentami.

Podpisz petycję Sprawdź przewodnik

 

 

Papież Franciszek wyraził swoje zaniepokojenie

Teraz jednak przyszedł czas na działanie i na wycofanie inwestycji. Udostępnij te materiały w serwisach społecznościowych, aby zobaczyło je jak najwięcej osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poproś papieża Franciszka o wycofanie inwestycji Watykanu
z paliw kopalnych:

Podpisz petycję
Udostępnij na Facebooku Udostępnij

http://gofossilfree.org/pope-divest-the-vatican/
FacebookTwitter