Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) investeert nog altijd miljarden aan pensioengeld in olie-, gas- en kolenbedrijven. In 2015 beloofde PFZW om de beleggingen in kolen binnen vijf jaar grotendeels te verkopen en de portefeuille fossiel met 30% te verminderen. Zo blijkt uit onderzoek van Zorg en Welzijn Fossielvrij!

Bezorgde pensioendeelnemers verenigd in ‘Zorg en Welzijn Fossielvrij’ (onderdeel van Fossielvrij NL) deden onderzoek naar de werkelijke investeringen van PFZW. Daaruit bleek dat hun investeringen in de fossiele industrie niet zijn afgenomen, maar met 14% zijn gestegen sinds 2015. Terwijl medewerkers in de zorg- en welzijnssector dagelijks werken aan een gezonder Nederland, worden hun pensioenen gebruikt om het klimaat verder aan te tasten, met alle gezondheidsrisico’s1 van dien.

Pensioenhouders roepen PFZW daarom op om verantwoordelijkheid te nemen en de investeringen in fossiel onmiddellijk te verkopen. Teken hier de petitie.

Gepensioneerd verpleegkundige Josee van der Veer werkte mee aan het onderzoek naar PFZW en stond versteld van de bevindingen: “Het is voor mij, als zorgverlener, niet te verteren dat mijn pensioenfonds in de ziekmakende fossiele industrie blijft investeren. Het is in strijd met alles waar de zorgsector voor staat: streven naar gezondheid.”

De belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport van ‘Zorg en Welzijn Fossielvrij’, dat vandaag verschijnt:

PFZW bezat eind 2018 ruim €3,7 miljard aan investeringen in fossiele bedrijven. In 2015 beloofde PFZW om de investeringen in fossiele brandstoffen binnen vijf jaar met 30% terug te brengen. In plaats daarvan blijken die investeringen met 14% te zijn toegenomen tussen 2015 en 2018.

Het overgrote deel van dit pensioengeld wordt geïnvesteerd in olie- en gasbedrijven. Vier van hen staan hoog op de lijst van bedrijven met de hoogste wereldwijde CO2-uitstoot.

Terwijl de Nederlandse overheid kolencentrales sluit, willen de kolenbedrijven in de beleggingsportefeuille van PFZW juist groeien. Deze bedrijven zijn van plan de komende jaren wereldwijd nieuwe kolencentrales te bouwen.

Geen tabak, dan ook geen fossiel

PFZW’s miljardeninvesteringen in de fossiele sector staan haaks op de beloftes om te divesteren en de ambitie om een duurzaam pensioenfonds te zijn. Het basisbeginsel van de geneeskunde is niet voor niets: ‘vóór alles niet schaden’. PFZW investeert al sinds 2013 niet meer in de tabaksindustrie. De klimaatcrisis brengt de volksgezondheid nog veel grotere schade toe, dus divesteren uit de fossiele industrie zou een logische volgende stap zijn.

Investeren in nieuwe kolencentrales onacceptabel

“Het feit dat het PFZW anno 2019 – in een tijd waarin de wereld in een klimaatnoodtoestand verkeert – blijft investeren in bedrijven die nieuwe kolencentrales op de planning hebben staan is simpelweg onacceptabel”, zegt Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL. Wij zullen samen met pensioendeelnemers de druk op blijven voeren tot PFZW afstand doet van hun fossiele beleggingen”.

Stoppen met investeringen in olie, gas en kolen

De onderzoekers en pensioenhouders overhandigen vandaag om 16.30 uur het onderzoeksrapport Voor alles niet schaden aan Jan Willem van Oostveen, directeur beleggingen bij PFZW. Ze vragen PFZW om fossiele brandstoffen toe te voegen aan de uitsluitingslijst, om in 2020 de investeringen in kolen te staken en om beleggingen in olie en gas uiterlijk in 2024 van de hand te doen. Ook loopt er een petitie om PFZW onder druk te zetten te stoppen met olie, gas en kolen, die inmiddels ruim 1.700 keer is ondertekend door mensen in de zorg- en welzijnssector.