Fossiele bedrijven zijn de drijvers achter de klimaatcrisis en hebben decennialang actie tegen klimaatverandering vertraagd. Het is tijd dat onze maatschappelijke instellingen een standpunt innemen en divesteren uit fossiele brandstoffen.

Als het fout is om het klimaat te verwoesten, dan is het fout om te profiteren van die verwoesting.

De grootste veroorzaker en het grootste obstakel: de fossiele industrie
Het bedrijfsmodel van de fossiele industrie duwt ons in de richting van klimaatchaos. We moeten de zoektocht naar en ontginning van nieuwe kolen-, olie- en gasreserves onmiddelijk stopzetten, en bestaande projecten afbouwen om onomkeerbare en catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Fossiele bedrijven zijn de rijkste en machtigste bedrijven in de geschiedenis geworden. Hun handelen gaat ten koste van onze planeet en zorgt voor onrechtvaardige gevolgen voor de meest kwetsbaren die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering.

Onze macht: het beïnvloeden van onze publieke instellingen
Publieke instellingen moeten de banden verbreken met bedrijven die de klimaatcrisis aandrijven, door hun geld uit fossiele brandstoffen weg te trekken en donaties en sponsoring van de fossiele industrie te weigeren.

Elke keer dat een maatschappelijke instelling publiekelijk de banden met fossiele brandstoffen verbreekt, brokkelen wij een stuk macht van de fossiele industrie af om immorele bedrijfsplannen uit te voeren. Terwijl de industrie publieke acceptatie verliest, slijt hun politieke invloed om klimaatactie tegen te houden.

Instellingen die doorgaan met investeren in fossiele brandstoffen stellen publiek geld bloot aan een enorm financieel risico, en steunen tegelijkertijd een industrie die actief actie tegen klimaatverandering belemmert. In plaats daarvan zouden ze moeten investeren in de overgang naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, en in de samenlevingen die door klimaatverandering worden beïnvloed.

De groeiende divesteringsbeweging
De divesteringsbeweging gaat als een lopend vuur over de wereld. Tot nu toe hebben bijna 700 instanties over de hele wereld een divesteringstoezegging gedaan. Universiteiten, religieuze instituten en zorginstellingen; steden als Seattle, Melbourne en Berlijn, het fonds van de Rockefeller Brothers, erfgenamen van het Rockefeller oliefortuin, en grote financiële spelers zoals het zelfstandige Noorse investeringsfonds.

Ook in Nederland is de Fossielvrij beweging actief; van steden initiatieven in o.a. Amsterdam en Den Haag tot Universiteits campagnes in Wageningen en Utrecht, tot de pensioencampagnes van o.a. ABPfossielvrij en de creatieve acties van Fossil Free Culture NL.  Kijk op de Initiatieven-pagina voor een volledig overzicht en sluit je aan bij onze beweging!