Waarom ik op 10 maart met Fossielvrij NL meeloop in de Klimaatmars

Door Raki Ap

Ik zal me even voorstellen: ik ben Raki, vader van 3 kinderen en politiek vluchteling uit West Papoea.

Ik loop op zondag 10 maart mee in het Fossielvrij blok van de Klimaatmars, omdat ik persoonlijk heb ervaren wat hebzuchtige multinationals zoals Shell en BP teweegbrengen in West Papoea. Daarnaast zijn deze multinationals verantwoordelijk voor een gigantisch deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Samen kunnen we een duidelijk signaal afgeven, zowel aan de grote vervuilers als aan de politiek — het kan en moet anders! 


Shell en British Petroleum (BP) winnen olie en gas in West Papoea, met als gevolg grove mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging. De multinationals gedogen, faciliteren en financieren al het geweld en de onderdrukking die in West Papoea gaande zijn. Zo is mijn vader door het Indonesisch leger vermoord en ben ik als weeskind naar Nederland gevlucht. Helaas is mijn verhaal inmiddels één van de vele honderd duizenden. Het land dat geschonken is aan de Papoea’s en ontzettend rijk is aan grondstoffen is inmiddels overgenomen door multinationals. ‘s Werelds grootste goudmijn, BP en palmolie plantages hebben het landschap en de natuur volledig verwoest. Omdat ik dit van zo dichtbij heb meegemaakt ben ik vastberaden om de wereld te vertellen wat er gaande is in West Papoea en hoe dit soort multinationals mens en milieu vernietigen. Zo kwam ik contact met de Fossielvrij beweging en later met de milieu- en klimaatbeweging.

Los van het onrecht in West Papoea dragen bedrijven als Shell ook een grote verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, waardoor de zeespiegel stijgt en bewoners van de Pacific eilanden hun land moeten verlaten. In solidariteit met deze eilandbewoners en alle andere slachtoffers van klimaatverandering, wil ik de politiek en de fossiele bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De wetenschap is duidelijk, we moeten nú drastische verandering doorvoeren om onze leefomgeving te beschermen tegen grote klimaatchaos. Fossiele brandstoffen moeten blijven waar ze horen: onder de grond. Onze politiek heeft als opdracht de samenleving te behoeden van gevaar, maar doet veel te weinig. Dit bleek laatst weer uit het nieuws dat het kabinet de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet gaat halen.

Ik heb drie kinderen: Rosa (8), Arnold (5) en Baldus (1). Zij gaan de gevolgen van klimaatverandering nog meer voelen dan ik. De oudste twee deden daarom op 7 februari daarom mee aan de landelijke scholierenstaking – ik ging met ze mee naar Den Haag. Daar was ik onder de indruk van de opkomst en van de van de scholieren. Massaprotesten kunnen ontzettend veel verandering teweegbrengen. De 15-jarige Greta Thunberg en de wereldwijde scholierenprotesten die door haar zijn geïnspireerd hebben mij dit laten inzien.

Helaas is het nodig om in Nederland ook een massaprotest te organiseren en een strijdvaardige beweging te bouwen – zo kunnen we het huidige kabinet laten beseffen dat zij andere keuzes moet maken! Daarom loop ik op 10 maart mee met de Klimaatmars. Ook alle dagen erna probeer ik actief en betrokken te blijven bij de klimaatbeweging!

Zie ik je op zondag 10 maart in Amsterdam? Schrijf je hier in voor het Fossielvrij blok. Dan word je op de hoogte gehouden van de verzameltijd en -plek.