Utrechtse hoger onderwijs roept op:
Geef ons een schoon pensioen!

Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht, een actiegroep van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van 6 verschillende Utrechtse hoger onderwijsinstellingen, start maandag 10 mei de campagne #WaarKanIkTekenen om het ABP op te roepen te stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. De release van een video op social media vormt het startschot van de campagne.

Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht vindt het onverantwoord dat collectieve pensioensgelden bijdragen aan investeringen in fossiele energie. Felix van Vugt, docent bij de Hogeschool Utrecht en woordvoerder van de actiegroep: “Wij hebben niet de mogelijkheid om voor een ander pensioenfonds te kiezen. We zijn dus gedwongen medeplichtig aan het verergeren van de klimaatcrisis, ontbossing en de afname van biodiversiteit. ABP zegt de investeringen in deze fossiele bedrijven te willen behouden om hen aan te zetten tot duurzamer gedrag. Uit de investeringsplannen van deze bedrijven blijkt echter dat dit totaal niet werkt. Alle fossiele bedrijven waar ABP aandelen van heeft hebben plannen uit te breiden en meer broeikasgas uit te stoten. Dit is niet in overeenstemming met het akkoord van Parijs.”

Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht eist dat ABP stopt met fossiele investeringen.[1] De campagne moet er voor zorgen dat dit probleem bekend wordt bij alle medewerkers en studenten, zodat zij zich ervan bewust worden dat dit met hun pensioengeld en indirect ook collegegeld gebeurt. Dat zij dus noodgedwongen bijdragen aan de financiering van de klimaatcrisis.

Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht bestaat uit studenten en medewerkers van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), de Marnix Academie, de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU). De petitie is te tekenen op http://abpfossielvrij.nl/utrecht en de video komt om 8:00 uur ’s ochtends op 10 mei live op https://tinyurl.com/WaarKanIkTekenen (versie met Engelse ondertiteling https://tinyurl.com/WhereCanISign).

Op 25 juni vindt er een landelijke gecoördineerde actie plaats. Vanuit het hele land vertrekken actiegroepen, zoals de waterschappers, medewerkers van de universiteit Wageningen, de ambtenaren van Amsterdam, de onderzoekers van het CBS, en nog vele anderen, richting Amsterdam en Heerlen. Bij de kantoren van ABP vindt een demonstratie plaats om ABP duidelijk te maken dat het tijd wordt voor een andere koers.

Aanvullende informatie:

Woordvoerder: Felix van Vugt / fossielvrijHOU@gmail.com

https://linktr.ee/fossielvrijHOUtrecht

[1] Zie voor de precieze eisen de petitiewebsite http://abpfossielvrij.nl/utrecht en dit document

FacebookTwitter