Hoe gaat de verandering die wij willen plaatsvinden?

 

Lees onze veranderingstheorie

 

Ons doel

 

Ons langetermijndoel is om een einde te maken aan de macht van de fossiele industrie om de klimaatcrisis te beteugelen en klimaatrechtvaardigheid te bereiken. Dit doel gaan we behalen door het opbouwen van burgermacht van onderop.

Wat is burgermacht?

 

Burgermacht betekent voor ons een assertieve, georganiseerde, lokaal verankerde burgerbeweging. Door middel van publieke acties kan deze beweging zoveel macht uitoefenen dat het mogelijk is om grote veranderingen af te dwingen, en zelfs de gevestigde macht omver werpen.

 

 

Hoe bouwen we burgermacht op?

We bouwen burgermacht op via de wisselwerking van drie pijlers van interventie:

Onze campagnes vormen de kern van wie wij zijn en hoe wij werken. Met campagnes brengen we focus aan: elke campagne heeft een duidelijk doelwit en een eigen strategie die opgebouwd is rondom één steunpilaar van de macht van de fossiele industrie. Onze belangrijkste campagnetactieken zijn: publieke actie, storytelling en het beïnvloeden van het publieke debat door inhoudelijke, kritische bijdragen.
Via de campagnes, en in het specifiek via de acties en storytelling, mobiliseren we onze huidige passieve volgers en nieuwe mensen om een steeds actievere rol op zich te nemen. We geven lokale Fossielvrij groepen de (digitale) tools om steeds meer mensen bij hun campagnes te betrekken.
We zorgen dat mensen die actief willen bijdragen een juiste rol krijgen binnen het Fossielvrij netwerk en de campagnes.
Voor een krachtige beweging is het cruciaal om decentraal leiderschap te vergroten en te versterken. Daarom bieden we trainingen aan over vaardigheden die nodig zijn om campagne te voeren. We helpen mensen met het opzetten van nieuwe lokale groepen of koppelen ze aan bestaande groepen. Op deze decentrale werkwijze stimuleren we mensen om zelf publieke acties te organiseren en voeren we de druk steeds verder op.
Organising betekent voor ons ook zorgen dat we in coalities en partnerschappen samenwerken met de bredere klimaatrechtvaardigheidsbeweging. Uit solidariteit, om van elkaar te leren en om andere groepen te ondersteunen. Zo bouwen we een krachtige beweging en versterken we elkaars werk.

Waarom bouwen we burgermacht op?

Met een een sterke, assertieve en georganiseerde burgerbeweging gaan wij twee verschuivingen in onze maatschappij veroorzaken die ons dichterbij onze langetermijndoelen zullen brengen. Deze zijn:

  1. De steunpilaren van de fossiele industrie neerhalen
    De macht van olie-, kolen- en gasbedrijven wordt in stand gehouden door een scala aan steunpilaren binnen de samenleving. Dit zijn publieke instellingen, zoals pensioenfondsen, musea en scholen. Zij geven een ‘sociale licentie’ (social license to operate) aan de fossiele industrie. Wij halen de steunpilaren neer door de banden tussen publieke instellingen met fossiele bedrijven te verbreken.
  2. Publieke opinie doen verschuiven
    Om veranderingen af te dwingen, is het noodzakelijk om breed en wijdverspreid draagvlak op te bouwen voor onze ideeën. We maken gebruik van storytelling om het verhaal over de veroorzakers van de klimaatcrisis en over de mensen die erdoor geraakt worden actief te verspreiden.

Door middel van deze twee verschuivingen brokkelt de macht van de fossiele industrie af. Zo creëren we ruimte voor een rechtvaardige transitie naar een decentraal energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare bronnen, in handen van lokale gemeenschappen.

 

Wat betekent ‘klimaatrechtvaardigheid bereiken’?

Werken aan klimaatrechtvaardigheid betekent dat rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid (equity) aan de basis moeten staan van elke klimaatoplossing of alternatief.

We strijden voor ‘klimaatrechtvaardigheid’ in plaats van voor ‘klimaatactie’. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat klimaatactie vaak los wordt gezien van de dieperliggende oorzaken van de klimaatcrisis. Deze zijn diepgewortelde systemen van ongelijkheid en uitbuiting van mensen en ecosystemen – zoals racisme, extractivisme, het patriarchaat, sociale en economische ongelijkheid – en houden de fossiele industrie en economie in stand.

We zijn er bewust van dat de klimaatcrisis simpelweg niet aangepakt kan worden in isolatie van deze gerelateerde crises. Daarom maken we in onze campagnes de verbanden tussen de impact van de fossiele industrie en andere structuren van uitbuiting expliciet.

 

FacebookTwitter