11/04/2014

UITSLAG VERKIEZINGEN STAP RICHTING FOSSIEL VRIJ ABP

11 april 2014 – Minstens een derde van de actieve leden van het vandaag gekozen verantwoordingsorgaan van het ABP wil dat de investeringen in fossiele energiebedrijven van het pensioenfonds worden heroverwogen. Dit blijkt uit de uitslag van de eerste verkiezingen waarin de deelnemers van het pensioenfonds zelf hun vertegenwoordigers konden kiezen. Dit staat in contrast tot de huidige investeringsstrategie van het ABP bestuur: 10 miljard van de pensioengelden wordt op dit moment geïnvesteerd in fossiele bedrijven als Shell.
Dankzij de ABP-Duurzaam stemwijzer, een initiatief van werknemers van de Erasmus Universiteit, was duurzaamheid een belangrijk thema in deze verkiezingen. Chris Roorda, één van de initiatiefnemers, put hoop uit de uitslag: “Ruim 35% van de verkozen vertegenwoordigers geeft in hun antwoorden op onze enquête aan zich in te gaan zetten voor een heroverweging van investeringen in fossiele energiebedrijven; dit in verband met de zogenoemde carbon bubble, de financiële risico’s van de overgewaardeerde reserves van fossiele brandstoffen. Dit zal gaan leiden tot stevige discussies met het ABP-bestuur”.

Twee van de verkozen vertegenwoordigers zijn volgens de stemwijzer een ‘zeer duurzame keuze’. Jeroen Maat geeft aan dat hij zal pleiten om investeringen van het ABP binnen vier jaar terug te trekken uit fossiele energiebedrijven. Hij vermoedt dat dit wel “heel erg pittig worden” zal worden, “maar ik wil ook dat mijn kinderen en andere generaties een mooie toekomst hebben”. De andere aanbevolen vertegenwoordiger, Annemarie van Luik, vindt dat het ABP investeringen moet doen in alternatieven voor fossiele brandstoffen en voorziet eveneens “pittige discussies hierover”.

Ook uit uitspraken van andere verkozen vertegenwoordigers blijkt dat uitslag een stap richting een duurzamer investeringsbeleid van het ABP. Zo zal Gery Gorter zich als vertegenwoordiger inzetten “voor een pensioenfonds dat de moed heeft om consequenties te trekken als investeringen niet meewerken aan een behoud van onze planeet” en heeft Peter van der Spoel “de overtuiging dat investeren in duurzaamheid op termijn meer rendement oplevert en minder financiële risico’s kent”. Myrthe de Jong, de jongste verkozen vertegenwoordiger (28 jaar), duidt helder waar het om gaat: “Als beheerder van maar liefst 300 miljard kan ABP daadwerkelijk een verschil maken door de bedrijven waarin zij investeert op duurzaamheid aan te spreken”. Het verantwoordingsorgaan heeft invloed op het beleid van het APB via advies aan het bestuur en het aandragen van leden voor de Raad van Toezicht.

De initiatiefnemers van de ABP-Duurzaam stemwijzer zullen het ABP kritisch blijven volgen en tegelijk de vertegenwoordigers bijstaan in het agenderen van duurzaamheid. Volg @ABPfossielvrij op Twitter om op de hoogte te blijven. De ABP-Duurzaam stemwijzer is nog na te lezen op http://j.mp/1oV0brU.

Neem voor meer informatie contact op met Chris Roorda: roorda@drift.eur.nl, 06 19482786