03/03/2016

Fossiele energie beleggingen ABP afgenomen met €5,3 miljard

Waarde beleggingen in o.a. Shell, Total, Chevron met honderden miljoenen gekelderd

Amsterdam — De waarde van ABP’s beleggingen in ‘s werelds grootste kool-, olie-, en gasbedrijven is in het afgelopen jaar afgenomen met €5,3 miljard. [1] Niet alleen heeft het op vier na grootste pensioenfonds ter wereld zijn positie in vijftien bedrijven als Peabody Energy geheel beëindigd, ook zijn beleggingen in bedrijven als Shell (-72%), Chevron (-75%), Total (-79%), en BP (-53%) fors afgenomen. [2] Dit blijkt uit berekeningen van Changerism voor deelnemersinitiatief ABPfossielvrij. [3]

ABP bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool bevestigt de analyse. Ze verklaart in een reactie dat de verkleining van posities vooral veroorzaakt wordt door sterke dalingen in de koersen van bedrijven waarvan het verdienmodel gevoelig is voor de aanhoudende val van grondstoffenprijzen. Maar de beleggingskeuzes worden ook uitgelegd als uiting van de ambitie om te verschuiven van fossiele- naar hernieuwbare energie in de portefeuille.

Vatan Hüzeir, directeur van Changerism: “Concreet betekent die ambitie dat ABP veel fossiele aandelen en obligaties heeft verkocht. Alleen dat kan de enorme dalingen in ABP’s beleggingswaarde in fossiele energiebedrijven verklaren. Die zijn namelijk veel groter dan je op basis van de val van bedrijfskoersen alleen kunt verwachten. Dat moet een opsteker zijn voor de ABPfossielvrij campagne.”

Cindy Coltman, mede-initiatiefnemer van ABPfossielvrij: “80% van alle fossiele energie reserves moet onder de grond blijven om een redelijke kans te maken gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. [4] Investeren in fossiel is moreel gezien dus erg onverantwoord. Maar de investeringen worden ook steeds meer herkend als financieel risico omdat niet alle reserves geëxploiteerd kunnen worden. Het is goed te zien dat ABP actie onderneemt, maar we roepen het fonds op aan te kondigen helemaal uit fossiele brandstoffen te stappen.”

In reactie op ABPfossielvrij comitteerde ABP zich oktober vorig jaar aan een CO2-emissiesreductie van zijn beleggingsportefeuille van 10% in 2016 en 25% in 2020. Ook zal het fonds zich dan teruggetrokken hebben uit 1500 bedrijven die onvoldoende duurzaam presteren en zijn investeringen in duurzame energie opgevoerd naar €5 miljard. [5]

De druk op ABP om uit fossiel te stappen neemt toe. In juni 2015 verklaarde regeringspartij PvdA dat pensioenfondsen als ABP investeringen in de fossiele sector zouden moeten afbouwen. [6] Eind vorig jaar werd becijferd dat ABP $9 miljard is misgelopen door niet al in 2012 beleggingen in fossiele energie van de hand te doen. [7]
ABP presenteert in mei het jaarlijkse Verslag Verantwoord Beleggen 2015. Daarin wordt stil gestaan bij Changerism’s analyse en de voortgang in de verduurzaming van de energieportefeuille.

###

CONTACT
Voor Fossielvrij Nederland: Liset Meddens, +31 641277905 [email protected]
Voor vragen over de financiele analyse: Vatan Hüzeir, +31 6 1080 1500, [email protected]

NOTEN VOOR REDACTEURS:
[1] De analyse is gebaseerd op een vergelijking van de waarde van ABP’s beursgenoteerde aandelen en converteerbare obligaties in de tweehonderd grootste private fossiele energiebedrijven (gerangschikt op grootte van bewezen energiereserves, uitgedrukt in gigaton CO2) en beslaat de periode september 2014 – september 2015. De afname is bijna vijf keer zoveel als de afname van ABP’s totale beursgenoteerde beleggingen en vertegenwoordigt daar bijna de helft van (43.3%). De energiereserves van de bedrijven waar ABP zijn positie in beëindigde hebben samen een omvang die equivalent is aan 23.52 Gigaton CO2. Als bedrijf zou het in termen van CO2-gehalte het op vier na grootste fossiele energiebedrijf ter wereld zijn.
[2] Afnames uitgedrukt in marktwaarde van beleggingen. De volledige data van beëindigde- en verkleinde posities is in te zien via deze link.
[3] Changerism is een denk- en doetank in duurzaamheid. ABPfossielvrij wordt ondersteund door FossielvrijNL, de Nederlandse tak van 350.org.
[4] Zie het prijswinnend ‘Unburnable Carbon’-onderzoek van Carbon Tracker.
[5] Deze ambities zijn terug te vinden in ABP’s nieuw duurzaamheidsbeleid. VPRO’s documentairereeks Tegenlicht wijdde op 29 november 2015 een uitzending aan de campagne.
[8] Algemeen Dagblad, 4 juni 2015, ‘PvdA: Pensioenfondsen snel uit olie en gas
[9] Corporate Knights, 16 november 2015, persbericht: ‘Decarbonizer Tool

FacebookTwitter