09/02/2015

Amsterdam neemt grootste bron CO2 uitstoot niet mee in klimaatdoelstellingen

PERSBERICHT – voor onmiddellijke publicatie

Amsterdam, 9 februari 2015 – Vandaag publiceert  Fossielvrij Nederland een alarmerend rapport over het  duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. Het rapport1Schone schijn, Vieze handen?’’ laat zien dat hoewel de gemeente pretendeert ambitieuze klimaatdoelstellingen na te streven, zij geen verantwoordelijkheid neemt voor de grote, groeiende handel in fossiele brandstoffen in het Westelijk havengebied.

Als Amsterdam serieus wil bijdragen aan de mondiale klimaatdoelstelling van 2°C, dan zal er op korte termijn een alternatief plan moeten komen voor de fossiele activiteiten in de haven. Fossielvrij Nederland zal aanstaande zaterdag 14 februari aandacht hiervoor vragen. Honderden Amsterdammers zullen in een fietsdemonstratie bij de Stopera de noodklok luiden over de fossiele activiteiten van Amsterdam. Deze actie is onderdeel van de Global Divestment Day – de eerste wereldwijde actiedag van de internationale FossilFree-beweging die instellingen oproept hun geld terug te trekken uit de fossiele industrie.

Uit het rapport blijkt dat de haven van Amsterdam een belangrijke schakel vormt in de wereldwijde fossiele industrie. De haven is de afgelopen jaren flink gegroeid, en recentelijk heeft de gemeente nog ruim 100 miljoen toegezegd om de haven versneld uit te breiden voor de fossiele handel. Deze ontwikkelingen zijn echter in strijd met recente wetenschappelijke studies2 die laten zien dat grote hoeveelheden olie, kolen en gas reserves niet winbaar zijn. Als we binnen de afgesproken 2°C temperatuursstijging willen blijven moeten we ruim een derde van alle oliereserves, de helft van de gasreserves en bijna 90% van alle steenkoolreserves onder de grond laten.

Het negeren van deze studies over het CO2 budget in de duurzaamheidsagenda van de gemeente is onverantwoord. “De uitdagingen waarvoor we staan zijn te omvangrijk en te urgent om enkel in te zetten op duurzame oplossingen zegt Liset Meddens, nationale coordinator van Fossielvrij Nederland. “We roepen daarom de gemeente op de fossiele activiteiten in het Westelijk havengebied zo snel mogelijk af te bouwen.”

Opvallend is ook dat de CO2 doelen die de gemeente stelt enkel betrekking hebben op de stad zelf, de CO2 uitstoot van de haven wordt buiten beschouwing gelaten. Terwijl de grote hoeveelheden fossiele brandstoffen die overgeslagen worden in de haven veel meer uitstoot veroorzaken. Zo werd er in 2013 ongeveer 18 miljoen ton kolen overgeslagen in de Amsterdamse haven – goed voor zo’n 32.000 kiloton CO2 – ruim zeven keer zoveel is als de totale CO2 uitstoot van alle inwoners van Amsterdam in datzelfde jaar.

Uit deze cijfers blijkt dat de blijvende aanwezigheid en verdere groei van de fossiele industrie in de haven volledig onverenigbaar is met de noodzakelijke klimaatdoelstelling om de wereldwijde uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen en daarmee de  opwarming tot 2°C te beperken.

Aanstaande zaterdag, 14 februari, zal daarom het alarm hierover geslagen worden in het centrum van Amsterdam. Een grote groep bezorgde Amsterdammers zal met fietsen, toeters en bellen om 14.00u de Stopera omsingelen en de gemeente oproepen fossielvrij te worden. Vervolgens zal de luide, kleurrijke fietsdemonstratie zich naar het Museumplein verplaatsen om daar gezamenlijk het woord “FUTURE” uit te beelden – onderdeel van de wereldwijde boodschap:

FOSSIL FUELS = HISTORY
RENEWABLES = FUTURE
DIVEST

Naast de actie in Amsterdam zal op verschillende plekken door heel Nederland en honderden activiteiten in 48 landen wereldwijd plaatsvinden. Een aantal highlights zijn:

  • ABPfossielvrij zal in Den Haag  op vrijdag 13 februari Ministerie-medewerkers het dilemma fossiele of duurzame energie voorleggen – waar moet hun pensioenfonds in investeren?
  • Studenten in Wageningen, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam zullen op een creatieve manier hun universiteit aanspreken op hun verantwoordelijkheid om klimaatverandering aan te pakken en fossielvrij te worden.
  • In London, Stockholm en Oslo zullen honderden mensen bij elkaar komen in mooie visuele acties om hun steden op te roepen hun banden met de fossiele industrie te breken.
  • Ook in Zuid Afrika, door heel Amerika, op verschillende plekken in Australie, Nieuw Zeeland en zelfs in Papua Nieuw Guinea komen mensen in actie.

——

Voetnoot voor de redactie:

1 Link naar het rapport “Schone schijn, Vieze handen? – Februari 2015

2 Carbon Tracker (2011) Unburnable Carbon; IEA (2013) Redrawing the Energy-Climate Map; IPCC (2013) The Physical Science Basis, Fith assessment report

Contact:
Liset Meddens, coordinator Fossielvrij NL,  [email protected], 0641277905

FacebookTwitter