24/05/2022

Fossielvrij NL naar rechter om misleidende reclames KLM

Amsterdam, 24 mei 2022 – Fossielvrij NL stapt naar de rechter om KLM te laten stoppen met hun misleidende reclames over duurzaam vliegen. Dat kondigde de klimaatorganisatie vandaag aan in Parijs tijdens de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM. Het is de eerste rechtszaak wereldwijd over misleidende duurzaamheidsclaims van de luchtvaart. De milieurechtadvocaten van ClientEarth en de campagnegroep Reclame Fossielvrij ondersteunen Fossielvrij NL bij deze zaak. 

De rechtszaak gaat over de Fly Responsibly-campagne – waarin KLM zegt “een duurzamere toekomst” te creëren – en om de compensatieproducten die KLM hun klanten aanbiedt. Fossielvrij NL wijst erop dat die campagne en de producten zeer misleidend en daarom strijdig met het recht zijn. Ze wekken namelijk onterecht de indruk dat klanten bij KLM kunnen vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren. Fossielvrij NL eist dat KLM stopt met deze reclames en dat het bedrijf het eerlijke verhaal vertelt over zowel de klimaatontwrichtende gevolgen van vliegen als de noodzaak tot krimp van de luchtvaart.

Hiske Arts, campaigner bij Fossielvrij NL: “Duurzaam vliegen bestaat niet. Vliegen is een van de snelste manieren om de aarde te verhitten, en de oplossingen die KLM aanbiedt zijn niet in staat om dit te voorkomen. De marketing van KLM misleidt reizigers en leidt af van de dringende noodzaak om vliegverkeer te verminderen.”

KLM is van plan de komende decennia te blijven groeien. Die groei botst met de conclusie van het IPCC dat alle sectoren snel en veel emissies moeten terugdringen. De meest recente onderzoeken bevestigen dat de luchtvaart de klimaatdoelen niet kan halen zonder het aantal vluchten te verminderen. Johnny White, advocaat bij ClientEarth: “Het is nu of nooit voor klimaatactie. Het kan niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen met elkaar concurreren door in reclames te beweren dat ze de klimaatcrisis aanpakken, terwijl ze die juist aanwakkeren. KLM en de luchtvaartsector blijven zich richten op groei tegen elke prijs en ze lobbyen intensief tegen klimaatbeleid.”

KLM biedt klanten aan om via het CO2ZERO-programma hun ‘impact te verminderen’. Zo zouden klanten via herbebossingsprojecten hun deel van de uitstoot kunnen compenseren. Ook kunnen klanten extra betalen voor alternatieve brandstoffen. Maar deze producten zijn volgens Fossielvrij NL niet in staat om de schade van de luchtvaart aan het klimaat weg te nemen. Ze bieden slechts een schijnoplossing.

In april oordeelde de Reclame Code Commissie al dat KLM misleidde over CO2-neutraal vliegen. KLM maakte daarna beperkte aanpassingen in hun teksten, maar blijft hun CO2ZERO-marketing voorzetten. Beslissingen van de Reclame Code Commissie zijn niet bindend. Bedrijven krijgen een advies om de misleidende uitingen aan te passen, maar kunnen zelf kiezen of en hoe ze daaraan voldoen. Hiske Arts van Fossielvrij NL: “De boodschap van KLM aan de consument blijft hetzelfde: voor een beetje geld kun je klimaatschade afkopen, en daarmee blijft KLM zand in onze ogen strooien.”

De klimaatgroepen willen structurele oplossingen om de misleiding te stoppen. Zij starten daarom niet alleen deze rechtszaak, maar roepen ook samen met ruim 30 andere organisaties op tot een Europees verbod op fossiele reclame. Rosanne Rootert, campaigner bij Reclame Fossielvrij: “Om klimaatontwrichting en gezondheidsschade een halt toe te roepen, moeten overheden alle reclames van de luchtvaart verbieden, zoals dat eerder ook gebeurde bij de tabaksindustrie.” Arts: “Tot zo’n verbod er is, moeten we naar de rechter.”

###

 

Meer informatie over de rechtszaak en de overhandiging van de sommatie

Marianna van der Stel van Fossielvrij NL overhandigde de sommatiebrief aan KLM tijdens de aandeelhoudersvergadering van AirFrance-KLM. Als KLM niet binnen twee weken aan de eisen uit de sommatie voldoet, zal Fossielvrij NL de dagvaarding indienen bij de rechtbank Amsterdam. ClientEarth zal aansluiten bij de zaak.

Meer informatie over zaak is te vinden op de website: www.DuurzaamVliegenBestaatNiet.nl

Advocaten in deze zaak zijn Anita van Wees en Frank Peters van bureau Brandeis in Amsterdam.

Foto’s van de aankondiging van de zaak zullen hier te vinden zijn.

 

Over Fossielvrij NL
Fossielvrij NL is een Nederlandse stichting die de fossielvrij burgerbeweging bouwt en steunt. Hun missie is om de macht van de fossiele industrie te breken, om ruimte te maken voor een snelle, rechtvaardige transitie naar 100% hernieuwbare energie voor iedereen. Fossielvrij werkt nauw samen met campagnegroep Reclame Fossielvrij.

Over Reclame Fossielvrij
Reclame Fossielvrij is een campagnegroep die pleit voor een wettelijk verbod op fossiele reclame en sponsoring, zoals dat ook al geldt voor de tabaksindustrie. Het gaat daarbij onder andere om reclames van de fossiele industrie en van luchtvaartmaatschappijen.

Over ClientEarth
ClientEarth is een internationale organisatie die het recht gebruikt om de planeet en de mensen die erop wonen te beschermen. ClientEarth is een team van advocaten en milieu-experts die vechten tegen klimaatverandering en voor het beschermen van de natuur en het milieu.

FacebookTwitter