Make your pension
Paris proof

 

Het is meer dan 2 jaar na de klimaattop in Parijs.
De Nederlandse pensioenfondsen investeren nog steeds stevig in de fossiele industrie, dat is niet ‘Paris Proof’.

DOE MEE

Doe mee, roep jouw pensioenfonds op om, in lijn met de klimaatdoelen van Parijs, fossielvrij te gaan investeren.

een ‘paris proof’ pensioen?

Als we de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord – maximaal 2°C en streven naar 1.5°C opwarming van de aarde – binnen bereik willen houden, moeten we onmiddellijk stoppen met nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten. Investeringen in de fossiele brandstoffen industrie, die nog steeds doorzoekt naar nieuwe reserves, investeert in nieuwe gasinfrastructuur, nieuwe kolencentrales en nieuwe oliepijpleidingen is dus onverantwoord.

Toch investeren de Nederlandse pensioenfondsen nog stevig in deze industrie, een investering die dus niet ‘Paris proof’ is. Dit is zorgwekkend, het is inmiddels meer dan 2 jaar na de klimaattop in Parijs.

Daarom hebben we vorig jaar de pensioenfondsen van Nederland gevraagd om de ‘Pension Paris Pledge’ te tekenen, waarin ze konden verklaren fossielvrij te gaan beleggen. Om de urgentie te onderstrepen hebben we dit jaar we de pensioenfondsen gevraagd om inzicht te geven in hun investeringen in de fossiele industrie. Op basis van die informatie hebben wij het Pensioenklimaatlabel gelanceerd. Doe mee, roep jouw pensioenfonds op om hun investeringen in de fossiele industrie af te bouwen en ‘Paris proof’ te gaan investeren.

 

Q&A  Doe nu mee

roep jouw pensioenfonds op(see our privacy policy)

Bedankt voor het aanschrijven van jouw pensioenfonds!

Deel op Facebook Deel op Twitter

Q&A

De Fossil Free Pension Paris Pledge is een verzoek en een belofte. De ondertekenaar commiteert zich om binnen zijn of haar invloedssfeer in te spannen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse pensioenfondsen uiterlijk over vijf jaar geen aandelen en obligaties meer hebben in de 200 bedrijven die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de grootste hoeveelheid CO2 emissies. Het gaat hierbij om 100 steenkoolbedrijven en 100 olie- en gasbedrijven. De ondertekenaar doet daarbij – zoals in de pledge geformuleerd – de volgende belofte:
“We commit: Where we have direct control over the individual companies we invest in, we will do what is in our sphere of influence to:
– Make no new investments in the Carbon Underground’s top 200 oil, gas, and coal companies.
– Sell these oil and gas investments within 3-5 years, no later than 31 December 2021.
– Sell these coal investments within 3 years, no later than 31 December 2019.
– Invest in a sustainable and equitable new energy economy.
Where we do not have direct control over the individual companies in our investments, we pledge to invest in fossil free alternatives as soon as suitable options become available. If we intend to engage in shareholder advocacy, we are retaining a very small share of fossil fuel or high carbon companies for only that purpose.”

De top 10 kolenbedrijven en top 10 olie- en gasbedrijven die uitgesloten moeten worden zijn hier te vinden: CarbonUnderground200 list 2016.

 Alle pensioenfondsen in Nederland. Maar ook gerelateerde organisaties met invloed op of in dialoog met pensioenfondsen kunnen de pledge tekenen. U kunt daarbij denken aan: pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars, ondernemingen met een eigen pensioenfonds, vakbonden, maatschappelijke organisaties met een pensioenfonds, deelnemersraden en fracties uit deelnemers- en ondernemersraden gerelateerd aan pensioenfondsen.

Zodra u besluit de ‘Fossil Free Paris Pledge’ te tekenen, vragen wij contact op te nemen met ons. Kijk bij vraag 2 van deze Q&A (“wie kunnen de Fossil Free Paris Pledge tekenen?”) om te zien of u in aanmerking komt om de pledge te tekenen. Vervolgens kunt u een email sturen aan Liset@350.org. Wij zullen dan in overleg een moment zoeken om uw besluit publiekelijk te maken.

De initiatiefnemers van deze Pledge vragen van u een duidelijke keuze om volledig uit de 200 genoemde bedrijven te stappen. Zonder de dreiging van divesteren, heeft engagement minder of geen effect. Onderzoek heeft aangetoond dat engagement, als het  om het beïnvloeden van fossiele energiebedrijven gaat, niet effectief is gebleken (zie deze link). Het onderzoek laat zien dat divesteren veel effectiever is, ook vanwege de dreiging van een sneeuwbaleffect en het verlies van imago. De volgende tekst in het Engels licht deze stellingname toe:

“Tackling climate change requires radically overhauling the core business model of the fossil fuel industry – this is something shareholder action is not made to address. This goes a long way to explain why, despite a huge amount of (admirable) effort, very little change has been brought about through engagement.

 • Research from Fossil Free Indexes has shown that, while the quantity of shareholder resolutions on climate are on the rise, the influence of these has flatlined.
   • It also appears that support for these shareholder efforts is flatlining; climate resolutions seeking reporting, carbon reduction targets and more received nearly identical levels of (all less than the 50% needed to pass a resolution) support in 2016 as in 2015.
   • Shareholder support for 25 resolutions requesting that management adopt emission reduction targets scarcely changed over five years, averaging 27%, 28%, 28%, and 20.5% respectively from 2012 to 2015.
   • 42% of motions filed in 2016 were identical to those filed in 2015 – showing a total lack of progress.
 • Even when motions pass at AGMs, they aren’t necessarily enacted fully by companies – BP’s attempts at disclosure of carbon risk, for example, (as mandated by the 2015 AGM) have been shoddy.
 • A recent United Nations report on emissions disclosure from the ‘Principles for a Responsible Investment Academic Network’ also found that “pressure from the state, NGOs and the public impact a corporation’s decision to report GHG emissions data, but pressure from equity investors and debt lenders does not.

Nee, formeel is dat niet afgesproken tussen de landen die het verdrag getekend hebben. Maar wel is afgesproken dat het klimaat niet meer mag opwarmen dan 2 graden Celcius en er gestreefd moet worden naar maximaal 1,5 graden Celsius temperatuurstijging. Met name die laatste doelstelling betekent volgens wetenschappers, dat de voorraden olie, gas en steenkool die nu nog in de bodem zitten, daar niet uitgehaald mogen worden om verbrand te worden, waardoor er nog meer CO2 in de lucht komt (zie ook dit rapport).

Het is waar dat investeringen in de fossiele industrie momenteel nog rendabel kunnen zijn. De vraag is echter: hoe lang nog? Steeds meer fossiele energiebedrijven noteren de laatste jaren enorme verliezen. Pensioenfonds ABP verloor de afgelopen jaren  al 9 miljard euro op haar fossiele investeringen.  Investeringen in de fossiele industrie zijn uitermate riskant. Berekeningen laten zien dat 80 procent van de bewezen reserves van de fossiele brandstof industrie niet verbrand kan worden om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot de in het Parijse klimaatakkoord afgesproken twee graden Celsius. Ander recent onderzoek vertelt ons dat om tweederde kans te hebben op de beperking tot twee graden Celsius, we in totaal 800 gigaton CO2 meer kunnen uitstoten. De kolenmijnen en olie- en gasvelden die op dit moment wereldwijd operabel zijn – toekomstige bronnen dus niet meegerekend – hebben reeds een capaciteit van 942 Gigaton CO2. De voorraden van deze industrie zijn aldus sterk overgewaardeerd: de zogenoemde koolstofbubbel. Deze financiële risico’s worden breed onderschreven.[1] Het klimaatbeleid zal de fossiele industrie 28 duizend miljard dollar kosten in de periode tot 2035, zo berekent financieel adviesbureau Kepler Cheuvreux. Zakenbank HSBC schrijft: “The scale of ‘listed’ unburnable carbon revealed […] is astonishing”. De Rockefellers, één van de grootste ‘olie-families’, hebben inmiddels afstand gedaan van hun fossiele belangen, net als vele institutionele investeerders.  Daarentegen zijn sinds 2008 zijn de kosten van zonne-energie met ruim 80 procent gedaald en die van windenergie met 50 procent, die van accu’s voor electrisch vervoer met 70 procent en die van ledlampen met ruim 90 procent Daardoor kost een schone toekomst nu minder dan een vuile. Vandaag kost zonne- en windenergie van Californie en Mexico tot aan het Midden-Oosten nog maar 3 dollarcent per kilowattuur. Ter vergelijking: een nieuwe aardgascentrale produceert voor ongeveer 6 dollarcent een kilowattuur, die uit een nieuwe kolencentrale op ongeveer het dubbele. De prijs van grondstoffen – kolen, gas, olie – fluctueert, maar die van technologie – wind, zon, led – daalt alleen maar.

We weten dat de rendementen in fossiele industrie vroeg of laat zullen dalen, het gaat er vooral om dat we de omschakeling naar duurzame energie snel genoeg maken.

[1] Zie bijv. Citi Bank, Goldman Sachs  Commodities: ‘’The window for thermal coal investment is closing’’ (July 2013)), Morgan Stanley (Morgan Stanley Oil & Gas: ‘’Something Has to Give: Analysing the Scope for Lower Capex’’ (July 2013)), PriceWaterhouseCoopers , Standard & Poors , Oxford University Stranded Assets Program en The Bank of England.

Nee, de ondertekening zorgt er direct al voor dat u een sterke basis legt voor mogelijk toekomstig ESG beleid.

Uit onderzoek van dagblad Trouw  in april 2015 onder een representatieve groep deelnemers van pensioenfondsen bleek dat 60% niet wil dat hun geld belegd wordt in fossiele energiebedrijven. Dit stemt overeen met eerder onderzoek van Natuur en Milieu naar klimaatbeleid en pensioenfondsen. Begin 2015 werd de petitie ABPfossielvrij.nl door meer dan 10.000 bezorgde ambtenaren, onderwijzers en andere deelnemers ondertekend. Achttienmaatschappelijke organisaties, waaronder WNF, Greenpeace, Oxfam Novib en Hivos, waren mede-ondertekenaar van de petitie. De organisaties hebben samen een achterban van 1,8 miljoen mensen.

Helaas is het niet gelukt om van alle pensioenfondsen een email-adres te achterhalen. Daarom staan niet alle pensioenfondsen in de lijst. Als jouw pensioenfonds er niet bij staat, zou je ons dan willen helpen het email adres te achterhalen? Vervolgens kun je dat laten weten door een mailtje te sturen aan Liset@350.org  en dan zorgen wij dat het pensioenfonds erbij komt te staan.

FacebookTwitter