Een snelle en eerlijke transitie naar 100% hernieuwbare energie. Geen nieuwe fossiele brandstoffen projecten. Geen geld meer naar vieze energie. 

Fossielvrij NL pakt de klimaatcrisis aan door het bouwen van een burgerbeweging die de macht van kolen-, olie- en gasbedrijven doorbreekt. Zo versnellen we de transitie naar een duurzame economie. Samen roepen we publieke instellingen – zoals pensioenfondsen, musea en scholen – op hun banden met de fossiele industrie te verbreken. Op die manier brokkelt de machtspositie van fossiele bedrijven af en ontstaat er ruimte voor een eerlijk, decentraal energiesysteem met 100% duurzame energie voor iedereen.

HET PROBLEEM

Bedrijven in de olie-, kolen-, en gasindustrie verdienen hun geld met het oppompen, vervoeren, verhandelen en verbranden van fossiele brandstoffen. Zij hebben er belang bij om de huidige fossiele economie in stand te houden. Zo maken ze immers meer winst. Daarom blokkeren ze noodzakelijke maatregelen tegen klimaatverandering.

ONZE OPLOSSING

Wij bouwen aan een burgerbeweging die de macht van de fossiele industrie doorbreekt. Samen zorgen we dat onze gemeenten, universiteiten, scholen en pensioenfondsen zich afkeren van de fossiele industrie. Zo raken fossiele bedrijven het voor hen zo belangrijke maatschappelijk draagvlak kwijt. En dat geeft onze samenleving de ruimte om de juiste keuzes te maken voor een veilige en gezonde planeet.

 

 

DE WEG NAAR EEN FOSSIELVRIJE WERELD

De komende jaren zijn bepalend om de doelen van het Parijs akkoord – maximaal 2 graden wereldwijde temperatuurstijging en een streven naar 1.5 graad – binnen bereik te houden. Om dit enorm ambitieuze doel te halen, en onze planeet leefbaar te houden, is het essentieel dat we de macht van de fossiele industrie doorbreken. Wij bouwen een beweging van mensen zoals jij en ik, die luid, divers en sterk genoeg is om dit voor elkaar te krijgen. Met lokale, strategische campagnes creëren we publieke druk waarmee we politieke ruimte scheppen voor het opschalen en versnellen van een eerlijke energietransitie.

DE WERELD DIE WE WILLEN

We eisen een snelle en eerlijke transitie naar een fossielvrije wereld door:
– te stoppen met nieuwe fossiele brandstoffen projecten
– ons te committeren aan 100% hernieuwbare energie voor iedereen

OVER STICHTING FOSSIELVRIJ NL

Fossielvrij NL is sinds 2016 een stichting.

Contactgegevens

Naam: Stichting Fossielvrij NL
Adres: Minahassastraat 1-ruimte 110, 1094 RS, Amsterdam
Email: liset@350.org

Bestuursleden

  • Marleen Janssen Groesbeek – Voorzitter
  • Joost den Hartog – Penningmeester
  • Layla Sawyer – Secretaris
  • Freek Bersch – Algemeen bestuurslid
  • Zohra Moosa – Algemeen bestuurslid
  • Olivia Langhoff – Algemeen bestuurslid

ANBI-gegevens

Statutaire naam: Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging
Ook genoemd: Fossielvrij NL
Statuten: bekijk hier de statuten (pdf)
RSIN/fiscaal nummer: 856194852
KvK nummer:  65630947
Rekeningnummer: NL12 TRIO 0391143980 tnv Stg. Fossielvrij
Jaarverslagen: