Tijdens het Amsterdam Light Festival hebben wij met een lichtprojectie op de Stopera het destructieve effect van ING’s beleid laten zien. Door jaarlijks met 9 miljard de fossiele industrie te financieren en hiermee ook nieuwe fossiele projecten mogelijk te maken, draagt ING bij aan de ontwrichting van de wereld die ons allen zo lief is.
Al eerder hebben wij u vanuit ING Fossielvrij een mail gestuurd met het verzoek om u uit te spreken tegen ING’s fossiele sponsoring. Wij schrokken ervan dat u in uw antwoord de nadruk legt op het feit dat ING actief is in de energietransitie. ING Bank slaagt er helaas nog altijd in om een groen imago neer te zetten, terwijl dit onterecht is voor de grootste fossiele financier van Nederland. Gezien uw antwoord gaat Nationale Opera en Ballet voor een belangrijk deel mee in het groene verhaal van ING.
De feiten spreken echter voor zich: 
  • Volgens afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs moeten geldstromen bijdragen aan een route naar lage broeikasgasemissies en klimaatbestendige ontwikkeling. Op dit moment gebeurt dit onvoldoende. 
  • Het meest recente IPCC-rapport laat zien dat investeringen in fossiel snel moeten afnemen, terwijl er drie tot zes keer meer investeringen nodig zijn in klimaatoplossingen dan nu gedaan worden. 
  • Ook het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde in 2021 dat er geen ruimte is voor nieuwe fossiele projecten als we de temperatuurstijging tot een 1,5 graad willen beperken – en dat willen we, want hoe heviger de opwarming hoe groter de kans dat er onomkeerbare tipping points in gang worden gezet.
  • Toch stopt ING nog steeds miljarden in bedrijven die nieuwe fossiele projecten opzetten of bestaande projecten uitbreiden. Dit zijn bijvoorbeeld gas- of olieboringen, LNG-terminals (vloeibaar gas), pijpleidingen voor gas en olie, en nieuwe kolenmijnen. 
    • Uit onderzoek van BankTrack blijkt dat ING jaarlijks sinds het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 met meer dan 9 miljard euro fossiele bedrijven en projecten financiert. In 2021 was dit zelfs bijna 11 miljard euro.
    • Uit een recent onderzoek van tv-programma Pointer blijkt bovendien dat ING wereldwijd de derde grootste financier is van zeer vervuilende gasterminals in het zuiden van de Verenigde Staten. 
    • Daarnaast scoort ING slecht bij de Eerlijke Bankwijzer, en heeft Milieudefensie het klimaatplan van ING als gevaarlijk beoordeeld.
Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op u om niet langer naar ING’s pijpleidingen te dansen, maar onze bondgenoot te worden in onze strijd voor een leefbare planeet. Juist omdat u nu een sponsorrelatie heeft met ING, kunt u op een andere manier met ING het gesprek aangaan. Indien ING niet bereid is de fossiele financiering te stoppen, hopen wij dat u de sponsorbanden met ING verbreekt. Meerdere culturele instellingen gingen u voor door de banden met Shell te verbreken, zoals NEMO, het Concertgebouw, het Van Gogh Museum en Rijksmuseum Boerhaave.
We zijn ons ervan bewust dat culturele instellingen sponsoring nodig hebben. Tegelijkertijd hebben de jonge dansers van de Junior Company recht op een leefbare wereld, net als alle jonge mensen op de wereld. Deze wereld krijgen we niet zomaar, daarvoor zijn er dappere beslissingen nodig, en mensen die zich uitspreken. Wij hopen daarbij op uw steun.

FacebookTwitter