Voor een rechtvaardig herstel uit de coronacrisis

De keuzes die we nu maken bepalen hoe de toekomst van onze samenleving er voor de komende jaren, zo niet decennia, uit gaat zien. Lees en onderteken de 5 principes voor een #JustRecovery

 

Wij sluiten ons aan bij een enorme groep organisaties wereldwijd die oproept tot een gezamenlijk antwoord op de coronacrisis dat vijf principes volgt voor een rechtvaardig herstel.
Ofwel een #JustRecovery voor een gezondere en eerlijkere toekomst voor iedereen.
Bekijk de video om te zien wat een #JustRecovery inhoudt en deel deze boodschap van hoop en vastberadenheid met iedereen die je kent.

 

Teken hier

Principes voor een rechtvaardig herstel uit de coronacrisis

Wij roepen op tot een wereldwijd antwoord op de coronacrisis, dat rechtvaardig herstel voor iedereen centraal stelt. Elke maatregel die nu genomen wordt moet voldoen aan de volgende vijf principes:

  1. De gezondheid van mensen is de topprioriteit, zonder uitzonderingen.
  2. Financiële hulp moet direct naar kwetsbare en gemarginaliseerde burgers gaan.
  3. Help werknemers en gemeenschappen, niet directeuren van multinationals.
  4. Versterk onze maatschappelijke veerkracht met het oog op toekomstige crises.
  5. Bouw aan solidariteit en samenwerking over de grenzen heen – sta op tegen autoritaire macht.
Teken de open brief:

Hoi !

We hebben je contactgegevens uit de vorige sessie bewaard. Klik op de button om door te gaan.

Niet ? Uitloggen

Lees hier alles over campagnes, projecten en lokale actiegroepen waar jij een verschil kan maken!

Door hier te klikken ga je akkoord met met onze algemene- en privacyvoorwaarden. Je kan je op elk moment afmelden.

De open brief

De COVID-19 pandemie vereist snel handelen en ongekende maatregelen van nationale overheden en de internationale gemeenschap. Keuzes die we nu maken gaan bepalen hoe de toekomst van onze samenleving voor de komende jaren, zo niet decennia, eruit gaat zien.

Beleidsmakers zijn nu hard bezig om snel hulp en langetermijn-herstel te realiseren. Daarbij is het cruciaal dat ze rekening houden met de andere crises in de wereld: inkomensongelijkheid, racisme, de afname van biodiversiteit, en vooral de klimaatcrisis. Deze crises zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en als we verkeerde beslissingen maken lopen ze het risico te verergeren.

Nu is het moment om daadkrachtig te zijn in het redden van mensenlevens, niet destructieve multinationals. En om maatregelen te durven nemen die met een rechtvaardig herstel gaan leiden tot een gezondere en eerlijkere toekomst voor iedereen.

Wij, ondergetekenden, roepen op tot een wereldwijd, gezamenlijk antwoord voor een rechtvaardig herstel uit de coronacrisis. Elke maatregel moet voldoen aan de volgende vijf principes:

1. De gezondheid van mensen is de topprioriteit, zonder uitzonderingen.

Er moet overal zorg beschikbaar zijn, en iedereen moet er toegang toe hebben.

2. Financiële hulp moet direct naar kwetsbare en gemarginaliseerde burgers gaan.

Focus op burgers en werknemers – en met name de groepen die achtergesteld worden in het huidige systeem – voor wat betreft zowel onze korte-termijn-behoeftes als wat nodig is voor de lange termijn.

3. Help werknemers en gemeenschappen, niet directeuren van multinationals.

Hulp voor specifieke sectoren moet direct terecht komen bij lokale gemeenschappen en werknemers, niet bij de aandeelhouders of de directeuren van bedrijven. En al helemaal niet bij bedrijven die de klimaatcrisis verergeren.

4. Versterk onze maatschappelijke veerkracht met het oog op toekomstige crises.

We moeten miljoenen banen creëren die bijdragen aan een rechtvaardig herstel en aan de hoognodige snelle transitie naar de CO2-neutrale toekomst. En geef eerlijke lonen aan mensen die werken in vitale sectoren zoals de zorg en het onderwijs.

5. Bouw aan solidariteit en samenwerking over de grenzen heen – sta op tegen autoritaire macht.

Geef lage-inkomenslanden de technologie en financiële middelen die ze nodig hebben om – volgens deze principes – op de coronacrisis te kunnen reageren. Deel alle oplossingen over grenzen heen. En gebruik deze crisis niet als een excuus om mensenrechten, burgerlijke vrijheden of onze democratie in te perken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter