Na Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam, roept nu ook de stad Maastricht pensioenfonds ABP op om al zijn beleggingen uit de fossiele industrie te halen. (Het ABP investeert momenteel 16,5 miljard euro in fossiele brandstoffen bedrijven, waaronder Shell en ExxonMobil.)

Sarah Thin, medewerker van de Universiteit van Maastricht en actief bij Fossil Free Maastricht University is blij met dit nieuws. “Ik ben heel blij dat de gemeente deze stap heeft genomen. Ik was geschokt toen ik erachter kwam dat ABP mijn pensioen in zo’n onethische industrie als de fossiele industrie investeert. Het ABP moet zo snel mogelijk stoppen met het investeren in bedrijven die onze leefomgeving verwoesten en desastreuze klimaatverandering veroorzaken.”

De oproep van de gemeente Maastricht is een stap in de goede richting om het ABP fossielvrij te krijgen. Maar we zijn er nog niet. Net als bij de gemeente bouwen ook de  medewerkers van Universiteit van Maastricht hun pensioen op bij ABP. Een beweging van personeel en studenten roept de Universiteit van Maastricht op om een soortgelijk statement te maken en het ABP op te roepen uit fossiel te stappen. Teken hier de petitie van Fossil Free Maastricht University! Op 22 mei wordt de petitie overhandigd aan de universiteit.

Elke keer dat een instelling publiekelijk zijn band met de fossiele industrie doorbreekt,  wordt zichtbaar dat de maatschappelijke steun aan de fossiele industrie afbrokkelt. Op die manier doorbreken we de macht van deze industrie – samen maken we zo Nederland fossielvrij!

Lees hier de brief van de gemeente Maastricht aan het ABP.

FacebookTwitter