Navigation Menu

Dank voor je interesse in de Fossielvrij campagne. Wij hebben niet op elke vraag een antwoord, maar hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Geld investeren gebeurt door middel van het kopen van aandelen, obligaties of andere waardepapieren die inkomen genereren. Universiteiten en hogescholen, maar ook religieuze organisaties, pensioenfondsen en andere (publieke) instellingen hebben vaak directe of indirecte investeringen (via banken), om op deze manier geld te genereren voor hun organisatie.

Divesteren is juist het tegenovergestelde van investeren; je verkoopt je aandelen, obligaties of andere fondsen omdat je vindt dat deze investeringen moreel of ethisch niet verantwoord zijn. Investeringen in de fossiel industrie zijn een groot risico voor investeerders en voor het klimaat op aarde. Daarom roepen wij publieke instellingen op om te divesteren uit deze bedrijfstak.

In het verleden zijn er, vooral in de VS, verschillende succesvolle ‘divestment’ campagnes geweest, waaronder die tegen investeringen in Darfur, de tabaksindustrie etc. Maar de meest succesvolle campagne was die tegen het voormalige apartheidsregime in Zuid-Afrika in de jaren ’80. Uiteindelijk waren er ruim 155 Amerikaanse universiteiten, 26 staten en 90 steden die hun geld hadden gedivesteerd uit bedrijven die actief waren in het land. Er ontstond een enorme druk vanuit de publieke opinie, waardoor verschillende bedrijven zich terugtrokken uit Zuid Afrika. Hierdoor werd het apartheidsregime aanzienlijk ondermijnd.

Wij willen dat publieke instellingen onmiddellijk stoppen met directe en indirecte investeringen in bedrijven in de fossiele energie sector en binnen 5 jaar hun belangen van de hand doen in fondsen die aandelen of andere investeringen in deze bedrijfstak hebben.

Onze oproep aan de bedrijven in de fossiele industrie is duidelijk en krachtig en wordt onderbouwd door het bewijs uit de klimaatwetenschap:

  • Zij moeten onmiddellijk stoppen met de zoektocht naar nieuwe fossiele energiebronnen.
  • Zij moeten onmiddellijk stoppen met hun lobbyactiviteiten in Den Haag, Brussel, Washington en andere machtscentra in de wereld.
  • Maar bovenal moeten zij toezeggen dat zij 80% van hun reserves aan fossiele brandstoffen in de grond laten zitten.

Het tegenhouden van fossiele infrastructurele projecten is natuurlijk erg belangrijk, maar we hebben niet de tijd om ieder project één voor één aan te pakken. De klimaatcrisis is daarvoor te urgent. Wij moeten er daarom voor zorgen dat de macht en invloed die de fossiele industrie op dit moment heeft op onze politiek en economie, ondermijnd wordt. Het is tijd om een van de belangrijkste oorzaken van opwarming van de aarde, de CO2-producerende industrie, direct aan te pakken op een manier die zij begrijpen: via geld en hun aandelenkoers.

Divesteren is niet zozeer een economische strategie, maar vooral een politieke, waarmee wij benadrukken dat als het onverantwoord is om het klimaat te verwoesten, het dus ook onverantwoord is om van die verwoesting te profiteren. Tegelijkertijd zorgt de campagne tot divesteren voor veel media aandacht en maatschappelijk debat.

Het verkopen van je aandelen heeft misschien niet direct een grote impact op de economische resultaten van een fossiel bedrijf, maar het draagt wel bij aan de discussie over de validiteit van het business model van de fossiele industrie.

Om ervoor te zorgen dat de werelwijde temperatuur niet boven de 2 graden zal stijgen, heeft het International Atoom Agentschap berekent, dat de fossiele industrie ongeveer 80% van haar reserves aan kolen, olie en gas niet kan verbranden en dus in de grond moet laten zitten. Deze reserves staan nu echter al wel op de balansen van fossiele bedrijven en hun waarde wordt ook meegerekend in de aandelenkoers van het bedrijf.

Door te divesteren uit de fossiele industrie dragen universiteiten niet alleen bij aan strengere overheidsmaatregelen tegen klimaatverandering, maar stimuleren zij ook het maatschappelijk debat over de zgn. ‘stranded assets’ bij de fossiele industrie.

Anderzijds zorgt het divesteren van geld uit de fossiele indutrie er ook voor dat er meer geld geïnvesteerd kan worden in duurzame en hernieuwbare energieprojecten.

Nee, dat is helemaal niet nodig, maar het kan wel handig zijn om contact te hebben met een econoom of student financiële economie bij jou in de buurt. Verder vind je op de website meer en uitgebreidere informatie over de ‘divestment’ campagne. Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze ook stellen aan de mensen die deel uitmaken van het Fossielvrij netwerk in Nederland of daarbuiten.

Het kan zijn dat een instelling niet precies weet waar haar geld in wordt geïnvesteerd, maar zij kunnen deze informatie wel achterhalen bij de banken of investeringsfondsen die hun geld beheren. Het geïnvesteerde geld is tenslotte van de universiteit zelf!

Hoewel de fossiele bedrijven behoorlijk winstgevend kunnen zijn voor aandeelhouders, zijn er ook steeds meer financiële risico’s verbonden aan dit soort investeringen (1).

Verschillende rapporten laten zien dat investeringen in schone energie, efficiëntie en andere duurzame technieken zelfs meer winstgevend kunnen zijn dan fossiele investeringen (2).

(1) http://www.ceres.org/resources/reports/sustainable-extraction-an-analysis-of-sec-disclosure-by-major-oil-gas-companies-on-climate-risk-and-deepwater-drilling-risk/view

(2) http://www.forbes.com/sites/mindylubber/2012/03/20/investors-are-making-money-on-renewable-energy/

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op fossielvrij.nl

350 parts per million (eenheden per miljoen CO2) is een eenheid die veel klimaatwetenschappers en experts aanhouden als de relatief veilige bovengrens van het gehalte CO2 in de atmosfeer.

‘Do the math’ is een film waarin de 3 belangrijkste cijfers van de basis van de fossielvrij campagne worden uitgelegd:

Max 2 graden opwarming

Nog minder dan 565 gigaton CO2 te verbranden

2795 gigaton in de reserves van de fossiele industrie die gepland zijn te verbranden