Startpunt van de campagne was het indienen van een petitie (burgerinitiatief) bij de gemeente. In onze stad is dat al mogelijk wanneer je 250 handtekeningen van inwoners hebt verzameld. Het burgerinitiatief moet dan besproken worden door de volksvertegenwoordiging in de Gemeenteraad. In maart begon onze campagne en hadden we direct contact gelegd met enkele bekende duurzame organisaties om ons te helpen met het verzamelen van de handtekeningen. Binnen vier weken hadden we ons doel al gehaald: 250 handtekeningen! Met behulp van verschillende vrijwilligers bij onze partners.

Na de zomervakantie werd een vergadering met enkele gemeenteraadsleden over ons initiatief ingepland. Meerdere kritische vragen werden gesteld (o.a. over de haalbaarheid van de termijn en de financiële gevolgen voor de stad), waarna ons voorstel twee weken later werd ingevoerd in de raad.  De (groene) coalitie was van tevoren al erg enthousiast en uiteindelijk hebben 10 van de 11 fracties vóór ons idee gestemd. Een geweldig, onverwacht resultaat!

Door het instemmen met ons voorstel heeft de gemeente verklaard financieel fossielvrij te willen worden en daarvoor contact met de Vereniging Nederlandse Gemeente op te nemen. Het beleggingsbeleid van de Nederlandse gemeentes wordt bij deze vereniging opgesteld. Daarnaast zullen er in Eindhoven geen sponsoractiviteiten van de fossiele industrie worden geaccepteerd en alle ambtenaren van de gemeente worden gemotiveerd om hun pensioenfonds aan te schrijven over het beleggingsbeleid bij ABP.

Op Omroep Brabant

Terugkijkend was het een korte, maar enerverende campagne, die boven verwachting snel en succesvol is verlopen. We kregen zelfs media aandacht van omroep Brabant, waardoor ons succes nog breder gedeeld werd!

Door de campagne hebben we geleerd dat de gemeente Eindhoven overloopt van de duurzame initiatieven die elkaar enkel willen ondersteunen.  In ons geval met een trots eindresultaat: Eindhoven Fossielvrij!