Door Josee van der Veer, Pensioenen Fossielvrij

Het verbaast mij altijd enorm hoe gewoon het is geworden dat we voor een stoplicht staan en zonder bezwaar te kunnen maken dampende uitlaatgassen van scooters, auto’s enz. moeten opsnuiven. Nu ik weet hoe schadelijk de stoffen zijn die via uitlaatgassen vrijkomen, kan ik niet meer ontspannen voor een stoplicht wachten zonder me af te vragen wat nu dodelijker is: door rood rijden of wachten achter een ronkende scooter.

Het verbranden van fossiele brandstoffen is een van de grote veroorzakers van de opwarming van de Aarde en de alsmaar toenemende luchtvervuiling. Zonder dat we het ons voldoende realiseren is de volksgezondheid in gevaar. Luchtvervuiling veroorzaakt ziektes zoals hartfalen, long- en neurologische aandoeningen, en een verhoogde kans op kanker. Bovendien treft luchtvervuiling mensen in lage- en middeninkomenslanden het hardst, en ook in hoge-inkomenslanden hebben arme mensen het meest te lijden onder luchtvervuiling. Tegelijkertijd is de gezondheid van onze  kinderen en kleinkinderen in groot gevaar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) luidt, als het om luchtvervuiling gaat, niet voor niets de  noodklok. We kunnen er niet omheen: Luchtvervuiling moet teruggedrongen worden; we moeten het tij doen keren.

Tot nu toe wordt het afschuwelijke gezicht van de gevolgen van klimaatverandering verborgen achter een masker van lieflijke onschuld. Immers door het onnatuurlijk warme weer blijven de bladeren langer aan de bomen en groeien zomerse bloemen tot laat in de herfst door. Dat wetenschappers voorspellen dat klimaatverandering ten koste zal gaan van meer dan ons lief is, wordt stilletjes genegeerd. Op een dag zal “onverwacht” dat lieflijk masker afvallen en zal de realiteit niet meer te verbloemen zijn.

Het was enorm schokkend voor me om te vernemen dat juist PFZW, het pensioenfonds van de zorgsector, in deze ziekmakende fossiele industrie investeert. Het staat mijns inziens lijnrecht tegenover waar wij voor staan: gezondheid voor iedereen. Wij, deelnemers van Zorg en Welzijn, vertegenwoordigen een grote groep mensen, waar men niet om heen kan. Maar dan moeten we wel onze stem laten horen. Hoe sterker we staan, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen.

Global Divestment Mobilisation, mei 2017. Foto: Laura Ponchel

Wat kunnen wij doen? Ten eerste is er de petitie PFZW: Zorg voor het klimaat – stop met fossiel! Laten we met z’n allen deze petitie onder de aandacht brengen en zoveel mogelijk mensen oproepen om te tekenen. Ten tweede kunnen wij zichtbaar maken dat de fossiele industrie de volksgezondheid wereldwijd in gevaar brengt en dat ons pensioenfonds daar volop aan meewerkt. Natuurlijk zijn er nog meer creatieve manieren om onze boodschap te vertellen…

Wat ook om aandacht vraagt is, dat door het zoeken naar olie of gas ernstige vervuiling wordt veroorzaakt. De gebieden waar naar fossiel wordt gezocht worden door lekkage van olie en het gebruik van chemicaliën onleefbaar en ongezond. Om recht te halen moeten de lokale bewoners strijden tegen machtige multinationals als Chevron, Exxon en Shell, drie oliegiganten waar PFZW in investeert. Deze oliegiganten hebben genoeg advocaten binnen handbereik om de bewoners die voor hun recht willen opkomen met de grond gelijk te maken. Een goed voorbeeld dichtbij huis is Groningen, maar ook in o.a. Afrika en het Amazone gebied strijden mensen voor hun rechten; een lange strijd zonder veel resultaat. Mensenrechten worden op allerlei manieren geschonden. Het is de gewone mens die (zoals vaak) het onderspit delft. Laten we ook deze mensen tot steun zijn door ons pensioenfonds op te roepen om uit de fossiele industrie te gaan, die naast het onleefbaar maken van het klimaat ook mensenrechten tekort doet.

Kortom, laten we als zorg en welzijn-medewerkers vanuit Fossielvrij Nederland zo snel mogelijk in beweging komen. Het is de gezondheid van de Aarde die telt. Wij mogen niet accepteren dat een florerende economie voor een kleine groep zwaarder telt dan de gezondheid van onze Aarde en al haar bewoners.

Teken hier de petitie PFZW: stop met fossiel!

Global Divestment Mobilisation, mei 2017. Foto: Laura Ponchel

Josee van der Veer schudt de hand van PFZW directeur Peter Borgdorf. Josee is verpleegkundige en bouwt pensioen op bij PFZW en zet zich in voor Pensioenen Fossielvrij. Ze gaf deze speech bij de Pensioenen Fossielvrij infoborrel op donderdag 22 november.