Aan de hoeveelheid acties tegen de fossiele industrie van de afgelopen weken is duidelijk te merken dat onze beweging sterker is dan ooit tevoren! We organiseren steeds meer, steeds luidere en steeds creatievere acties, waardoor de fossiele industrie niet meer om ons heen kan.

Ook de media besteden steeds meer aandacht aan de Fossielvrij beweging.

Op 24 februari stonden we, naar aanleiding van het miljoen dat we kregen van de Nationale Postcode Loterij, met een paginagroot artikel in De Trouw. In het artikel vertelt Liset onder meer over hoe diep de fossiele industrie in onze maatschappij verankerd is en wat Fossielvrij NL daar tegen doet. Lees het artikel ‘Het burgerverzet tegen olie, kolen en gas krijgt geld’ hier terug.

Enkele dagen later waren Liset en Lena van Fossielvrij NL te gast bij 5 Uur Live om onze plannen met het miljoen van de Nationale Postcode Loterij in levenden lijve toe te lichten.

Liset bij 5 Uur Live: “Als we ons samen organiseren zijn we veel machtiger dan dat ene minuutje korter douchen.”

Het interview begon met een informatief filmpje van 5 Uur Live zelf, waarin duidelijk wordt uitgelegd dat het Parijs klimaatakkoord het snelst gehaald kan worden door te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen!

Lena: “We gaan ons niet in ons eentje schuldig voelen over klimaatverandering, maar we zorgen juist dat een bedrijf als Shell zich schuldig voelt.”

Op 8 maart pakte Trouw weer groot uit, ditmaal met een artikel over klimaatverandering in het onderwijs. Bij gebrek aan actueel lesmateriaal staan veel partijen namelijk te springen om kinderen wat bij te brengen over energie en duurzaamheid. Maar dit doen ze wel vanuit hun eigen belang, hun eigen wereldbeeld, en hun eigen business model. Olie- en gasbedrijven leren kinderen op school bijvoorbeeld dat het nog heel lang gaat duren voordat de samenleving helemaal duurzaam is. En dat aardgas een goed alternatief voor kolen is. “Brengt dit kinderen realisme bij”, vraagt journalist Frank Straver zich af, “of leren ze zo vooral dat vuile energie er gewoon bij hoort in het leven?”

Lesstof met een luchtje, het Trouw artikel over Fossielvrij Onderwijs

En vorige week maandag nog verstoorden zeven als Moeder Aarde uitgedoste ‘zwangere’ vrouwen Shell CEO Ben van Beurden tijdens een lezing over “nieuwe energie”. De guerrilla performance was een initiatief van de groep Je Moeder in samenwerking met Amsterdam Fossielvrij. Het Parool schreef een online artikel over de actie, waarin journalist Bart van Zoelen ingaat op het imago van Shell.

“Een student zei vanuit de zaal dat Shell op de universiteit niet meer geldt als een van de populairste werkgevers en dat hij bang is dat hij zich op korte termijn voortdurend moet verantwoorden, “ongeveer zoals mensen die bij wapenfabrikanten werken”. Van Beurden antwoordde dat hij dat probleem heel goed kent. “Ik moet me ook voortdurend verantwoorden, bij barbecues, op feestjes en aan de ontbijttafel.”

De fossiele industrie begint dus langzamerhand zijn positieve imago kwijt te raken! Dat blijkt niet alleen uit deze recente media coverage, maar ook uit het groeiende verzet tegen de gaswinning in Groningen, de strijd tegen schaliegaswinning en het groeiende draagvlak voor het sluiten van kolencentrales. Nu is het moment om te bouwen aan een sterke en brede Fossielvrij beweging. Samen kunnen we de banden tussen publieke organisaties en olie- en gasbedrijven blootleggen, investeringen in fossiele brandstoffen aanvechten, en de macht van de fossiele industrie doorbreken.