Wij kunnen als organisatie die altijd iedereen oproept om zich uit te spreken tegen onrecht, simpelweg niet stil blijven. We vinden dat iedereen zich uit moet spreken tegen dreiging van genocide, daadwerkelijke genocide en oorlogsmisdaden. Daarnaast vinden we het juist belangrijk om dat ook als klimaatorganisatie te doen. Ons uitspreken past in onze strijd voor een klimaatrechtvaardige wereld waarin mensen, dieren en ecosystemen waardig leven en kunnen opbloeien. We leggen hieronder uit waarom.

Wat heeft de bezetting van en oorlog in Palestina te maken met klimaatrechtvaardigheid? 

  1. De wapenindustrie is enorm vervuilend en onmenselijk. 5,5% van de uitstoot wereldwijd komt direct voor de rekening van de legers van landen. Wanneer legers die wapens inzetten, worden mensen vermoord en ecosystemen verwoest. Deze ecologische schade heeft weer effect op mensen, bijvoorbeeld wanneer vruchtbare grond en waterbronnen verloren gaan. Voor de wapenindustrie, net als voor de fossiele industrie, is winst en eigenbelang ten koste van mensen een verdienmodel. 
  2. Dezelfde oorzaken van de klimaatcrisis liggen ten grondslag aan de bezetting van Palestina. Fossiele bedrijven negeren de levens, relaties, dromen en geschiedenis van mensen. Met hun boringen drijven ze mensen van hun land, hun olieraffinaderijen maken mensen ziek en rivieren worden vervuild. De gezondheid van mensen, hun recht op water en land worden aan de kant geschoven voor winst. Ook in Palestina zien we dat levens weinig waard worden gevonden: de connectie tussen mensen en hun land wordt tenietgedaan, mensen worden uit hun huizen gedreven en duizenden kinderen, vrouwen en mannen worden gebombardeerd en gezien als collateral damage.
  3. De klimaatcrisis is politiek en kan niet los worden gezien van de onderdrukking van mensen en gemeenschappen. Daarom kiezen we de kant van onderdrukte mensen. Wij staan aan de kant van de mensen in Ogoniland in hun strijd tegen Shell, aan de kant van activisten die strijden tegen LNG-fabrieken in Louisiana en Texas en aan de kant van de omwonenden van Tata Steel en de Groningse gaswinning. Aan de kant van alle queerpersonen in hun strijd tegen haat, en aan de kant van Joden tegen anti-semitisme. En aan de kant van alle kinderen, vrouwen en mannen in Gaza, die lijden onder extreem geweld en honger. 

Wij bouwen dagelijks aan een beweging die strijdt voor rechtvaardig klimaatbeleid én die de macht heeft om dat af te dwingen. Dat doen we in solidariteit en samen – in een wereld met klimaatrampen, racisme en oorlogen – moeten we op elkaar kunnen bouwen en samen blijven vechten voor een wereld die wél rechtvaardig is. Zonder rechtvaardigheid geen vrede, en zonder vrede geen klimaatrechtvaardigheid.

FacebookTwitter