Berekeningen PBL laten zien dat Klimaatakkoord een aanfluiting is

Door Liset Meddens, directeur Fossielvrij NL

Het huidige Klimaatakkoord is een aanfluiting. Dat maken de berekeningen van het PBL die vandaag zijn uitgebracht pijnlijk duidelijk. De maatregelen van het kabinet treffen de laagste inkomens het hardst terwijl de hoogste inkomens het minst in hoeven te leveren, en de industrie een hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat is onacceptabel.

De leefbaarheid van de planeet staat op het spel. En de gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich al op grote schaal. De meest kwetsbare gemeenschappen, die het minst aan het probleem hebben bijgedragen, ondervinden de grootste gevolgen.

Het kabinet moet serieus werk maken van het uitvoeren van het Urgenda klimaatvonnis en het behalen van de doelen van Parijs. Daarvoor is urgente actie nodig met ambitieuze en rechtvaardige plannen. Alle bestaande fossiele brandstoffen projecten moeten zo snel mogelijk uitgefaseerd worden en er mag geen nieuwe infrastructuur bijkomen. Een stevige CO2-heffing voor de grootste vervuilers kan daarbij niet ontbreken. Dat geld moet ten goede komen aan een rechtvaardige transitie naar 100% duurzame, decentraal opgewekte energie waarbij de macht weer in handen komt van burgers.

Liset Meddens van Fossielvrij NL bij de Klimaatmars op 10 maart. (Foto door Anisa Xhomaqi)