Niet hier, niet daar,
nergens en nooit meer!

Fracking is in heel Europa verboden vanwege de verwoestende gevolgen op mens en natuur. Maar ABP blijft investeren in bedrijven die fracken in Vaca Muerta, Argentinië.  Bedrijven die levens verzieken, landbouwgrond vervuilen en lokale economieën kapotmaken.

 

Wat is Vaca Muerta?

Vaca Muerta is de naam van een gigantische schaliegasreserve in Argentinië, een gebied zo groot als België. Sinds 2011 heeft de schaliegasindustrie zijn zinnen gezet op het boren in Vaca Muerta. Deze reserve is een ware carbon bomb.

Fracking verwoest en verziekt levens. Hier een paar voorbeelden van de maatschappelijke impact:

Fracking breekt diepliggende lagen 3000 meter onder de grond, en destabiliseert daarmee de aarde. Dit veroorzaakt aardbevingen in een gebied waar eerder geen aardbevingen voorkwamen.
Fracking heeft al de landbouwgrond in veel provinces in Patagonië vervuild. Río Negro was een provincie die voor hun economie afhankelijk was van appel- en perenteelt.
Verontreinigd drinkwater, luchtvervuiling en zware metalen leiden tot een toename van ziektes, met werknemers die lijden aan longziektes en kanker, kinderen met astma en leukemie – om maar een paar voorbeelden te noemen.
Voor een uitgebreid overzicht van alle maatschappelijke en milieu impact kijk hier.

ABP, stop het financieren van fracking

Als fracking niet mag in ons land, waarom dan wel elders? Het is onacceptabel dat bedrijven als Shell en Total hun vervuilende activiteiten naar Argentinië verplaatsen en daar olie en gas opboren ten koste van levens. Dit heet klimaatkolonialisme, en ABP is hiervoor medeverantwoordelijk door hun investeringen.

Open Brief

Open brief aan de wereldburgers van Europa,

We zijn verbonden door moeder aarde, de geschiedenis en, in veel gevallen, hetzelfde bloed dat door de lengte en breedte van het Amerikaanse continent stroomt. Dit is niet het enige wat we delen: we hebben ook dezelfde dromen, angsten en onzekerheden. Dat is waarom we je schrijven: we zijn bang voor onze toekomst en jij de macht hebt om ons onze hoop terug te geven.

We willen dat je weet wat er in Argentinië gebeurt, net als in andere landen in het Globale Zuiden die afhankelijk zijn van investeringen van Europese financiële instellingen zoals het ABP, HSBC, The Bank of England, ING, Deutsche Bank en Credit Suisse. Jij kunt vandaag iets doen om ons lot te veranderen. Alleen samen kunnen we deze crisis overwinnen en een rechtvaardig herstel realiseren.

Fracking maakt van gas en olie een winstgevende onderneming voor een paar grote bedrijven. Van arme landen zoals de onze wordt verwacht dat we zelf betalen voor de infrastructuur die nodig is voor de winning, en dat we instemmen met subsidies en versoepelde controles voor de bedrijven. In ruil daarvoor krijgen onze landen een geldstroom die nauwelijks genoeg is voor ons levensonderhoud. Fracking brengt de gezondheid van onze gemeenschappen, de duurzaamheid van ons land en onze bestaansmiddelen, de toekomst van onze economieën, en de veiligheid van ons water in gevaar.

Vaca Muerta – de plek waar in Argentinië gefrackt wordt – is niet het symbool van vooruitgang dat in de internationale media wordt gebruikt. Wij hebben zieke gezinnen gezien die op een paar meter afstand van boorputten wonen. Wij hebben huizen zien schudden in Sauzal Bonito en Añelo, in de provincie Neuquén, in een regio waar vóór het fracken geen aardbevingen waren. We hebben olielekkages gezien, verontreiniging van grondwater, verwaarlozing van afvalverwerking, frackingbronnen in beschermde gebieden en op inheems land. Maar we zien ook massaal mensen in actie komen om het water te verdedigen.

Tussen 2015 en 2018 hebben de oliemaatschappijen zelf toegegeven dat er 3.368 “milieu-incidenten” waren in Vaca Muerta. In 2018 waren dat er 934. Vele daarvan worden verborgen gehouden, zodat de bevolking niet klaagt. Niemand doet er iets aan, omdat machthebbers die de industrie zouden moeten controleren er maar al te vaak banden mee hebben.

In Luján de Cuyo, in Mendoza, weten we dat er in de omgeving van een raffinaderij veel leukemie voorkomt, die vooral kinderen treft die in de buurt van de bronnen wonen. In Allen, Río Negro, zien we mensen de spoedeisende hulp in en uit gaan alsof het spitsuur is op een treinstation. We zien arbeiders met longaandoeningen. Talloze gevallen van kanker. Kinderen met ernstige astmaproblemen als gevolg van de onzichtbare en uiterst giftige gassen die uit de bronnen komen en die in de lucht die ze inademen blijven hangen.

Maar we hebben geen statistieken over door fracking veroorzaakte ziekten, omdat patiënten na het eerste consult worden doorverwezen, zodat de zaak niet in hun medisch dossier wordt opgenomen. Mensen worden ziek en wij hebben geen middelen om ze te helpen.

De buren moeten duur water uit flessen drinken, omdat ze het niet meer uit de putten bij hun eigen huis kunnen halen. “Het is niet goed genoeg voor de planten” zeggen ze. Sommigen kunnen het water niet betalen, waardoor hun gezondheid in gevaar komt.

Omdat er niet wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van de plaatselijke aardgas- en waternetten, delen de oliemaatschappijen aan het begin van de winter brandhout uit om de mensen rustig te houden. In Allen was er tot enkele jaren geleden zelfs geen bushalte: om de stad in en uit te gaan, moesten mensen wachten bij een benzinestation.

Hoewel Neuquén de provincie met de meeste bronnen is en het meest symbool staat voor fracking in Argentinië, is het ook een van de provincies met de hoogste schuld per hoofd van de bevolking, omdat het er in al die jaren van fracking niet in is geslaagd een reserve aan economische middelen op te bouwen. Neuquén is nog steeds in schulden gestoken, en heeft nog steeds onvoldoende infrastructuur en publieke diensten. Dit is fracking.

Onze wanhoop is groot, omdat we zien hoe het leven van onze gemeenschappen wordt verwoest door een roofzuchtige activiteit.

Britse bedrijven waren van plan miljarden te investeren in schone energie in Argentinië, maar zijn overgestapt op fracking. Waarom, als we nog steeds een groot potentieel hebben om hernieuwbare energie te ontwikkelen? Wij zouden veel meer zonne-energie kunnen opwekken dan Duitsland! Wij willen onze lokale economieën nieuw leven inblazen, zorg dragen voor ons water, en “nee” zeggen tegen activiteiten die ons schaden, want er is een alternatief.

Daarom vragen wij je hulp. Laat instellingen als het ABP, HSBC, The Bank of England, ING, Deutsche Bank en Credit Suisse je geld niet gebruiken om zaken te financieren die je niet zou willen voor jezelf of je kinderen. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Bulgarije en Tsjechië is fracking al verboden vanwege de risico’s voor de bevolking en de klimaatcrisis, dus waarom gaan de investeringen in fracking door op afgelegen plaatsen? Fossiele bedrijven denken dat onze wanhoopskreten niet gehoord zullen worden. Maar zelfs als ze ons negeren, zal de schade die hun industrie veroorzaakt alle delen van de planeet bereiken.

Jij hebt de macht om te kiezen hoe jij jouw geld wilt investeren: in fracking of in echte kansen voor de landen van het Globale Zuiden. We moeten samen werken aan een rechtvaardig herstel, voordat de plaatsen die door de industrie getroffen zijn een dor land worden waar niets goeds kan groeien.

Laten we “Nee tegen fracking” zeggen: niet hier, niet daar, niet nu, nooit. En laten we in plaats daarvan samen werken aan een rechtvaardig herstel.

Ondertekenende organisaties:

350.org América Latina | 350.org Argentina | 350.org Bolivia | 350.org Brasil | Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático – CNLCC (República Dominicana) | Confederación Mapuche de Neuquén (Argentina) | Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC (Colombia) | CRY-GEAM (Colombia) | El Puente – Enlace Latino de Acción Climática (Puerto Rico) | Extinction Rebellion Bogotá (Colombia) | Extinction Rebellion Colombia | FUDEM – Fundación para el Desarrollo Estratégico de Mendoza (Argentina) | Fundación CAUCE (Argentina) | Fundación Gaia Pacha (Bolivia) | Fridays For Future Argentina | Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) | Leave it in the Ground Initiative – LINGO (México) | Organización Equilibrium Global | Primero Angostura – Bloque Político – Villa La Angostura (Argentina) | Programa de Extensión «Por una nueva economía, humana y sustentable» de la carrera de Comunicación Social – UNER (Argentina) | Rebelión o Extinción Argentina (XR Argentina) | Red Antifracking – Entre Ríos (Argentina) | TierrActiva (Perú) |

Leden van het maatschappelijk middenveld

Mario Álvarez – Ex Concejal General Roca – Río Negro (Argentina) | Dina Argueta – Diputada de la Asamblea Legislativa (El Salvador) | Andrea M. Blandini – Senadora Provincial por Mendoza (Argentina) | José Luis Bonomi – FUDEM (Argentina) | Marcelo Cossar – Diputado Provincial por Córdoba (Argentina) | Aroa De la Fuente – Coordinadora de Estrategias y Fortalecimiento Institucional GFLAC (México) | Jorge Andrés Difonso – Diputado Provincial por Mendoza (Argentina) | Juan José Dutto – Ex Concejal y Ex Defensor del Pueblo de Neuquén (Argentina) | Luis Lafferriere – Profesor Titular de Economía (Argentina) | Gabriela Lena – Diputada Provincial por Entre Ríos (Argentina) | Gustavo Majstruk – Diputado Provincial por Mendoza (Argentina) | Pablo Micheli – Secretario General de CTA (Argentina) | Jorge Nawel – Coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén (Argentina) | Agustina Vaca Arenaza – Concejal Villa La Angostura (Argentina) | Ignacio Zavaleta – Coordinador Legisladores x el Ambiente (Argentina)

Deel dit met jouw collega’s en vrienden:

Ik teken!

ABP: Stop met het financieren van de klimaatcrisis!

Wij roepen pensioenfonds ABP op te stoppen met het pensioengeld van leraren en ambtenaren in fossiele bedrijven te pompen. Gebruik de 15 miljard voor een rechtvaardige en duurzame transitie. 

Divesteer ons pensioengeld uit de fossiele industrie. Stop met het financieren van de klimaatcrisis!

Fossielvrij NL  Logo Teachers for Climate NL   Fridays for Future NL

Vraag ABP bestuursvoorzitter Corien Wortmann om niet langer de fossiele industrie te financieren 👇


Ons huis staat in brand. De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds erger. Hittegolven en droogtes veroorzaken overal ter wereld bosbranden en doden. Mensen verliezen hun huizen door orkanen en overstromingen.

Kolen, olie en gas moeten in de grond blijven om de klimaatcrisis te beteugelen. CEO’s in de fossiele industrie blijven miljarden verdienen, terwijl ze klimaatbeleid saboteren door sluw PR en lobbywerk.

Pensioenfonds ABP gooit olie op het vuur door 15 miljard euro te investeren in de fossiele industrie. Dit is het geld van leraren en ambtenaren, die verplicht pensioen opbouwen bij ABP. Het pensioengeld gaat naar grote oliereuzen als Shell en Exxon, bedrijven met kolenmijnen, bedrijven die boren in het kwetsbare Noordpoolgebied, en die het vervuilende schaliegas produceren.

Over de hele wereld komen mensen in opstand tegen de bedrijven waar ABP in investeert. Zo strijdt in Argentinië de inheemse Mapuche gemeenschap tegen Shell, omdat er gevaarlijke aardbevingen ontstaan bij het opboren van schaliegas.

Daarom moet ABP stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. ABP is verplicht om in het belang van de eigen pensioendeelnemers te beleggen. In plaats van te investeren in klimaatchaos, moet ABP bijdragen aan een snelle en rechtvaardige energietransitie om een veilige leefwereld te garanderen voor mensen in het Globale Zuiden, toekomstige generaties en pensioendeelnemers.

Deze petitie is niet meer actief, omdat we onze doelen behaald hebben! Pensioenfonds ABP gaat stoppen met investeren in fossiele bedrijven.
FacebookTwitter