ABP: Leg dit eens uit

Uit onderzoek blijkt dat pensioenfonds ABP tegen de meeste klimaatresoluties bij fossiele bedrijven stemt. Daarom vragen wij om uitleg per email. Doe je mee?

Dit is hoe het werkt:

 1. Scroll naar beneden om één vraag te kiezen en te kopiëren 👇
 2. Open hier de email en plak de vraag in de email waar dit staat: ———–
 3. Maak je email zo persoonlijk mogelijk
 4. Verstuur!

Kies één van deze vragen:

 1. Hoe kan het dat ABP zich heeft gecommitteerd aan het Akkoord van Parijs, maar toch tegen resoluties stemt waarin een bedrijf wordt opgeroepen reductiedoelstellingen te stellen die in lijn zijn met Akkoord van Parijs?
 2. Hoe kan het dat ABP wel voor twee Paris’ Alignment resoluties bij de Australische bedrijven Santos en Woodside Petroleum stemt, maar niet voor soortgelijke resoluties bij de Europese bedrijven BP, Shell en Total?
 3. Volgens het eigen jaarverslag van Shell is divestment een risico voor Shell, omdat het lastiger wordt om dan aan geld te komen. Toch zeggen jullie dat het geen effect heeft om te divesteren, hoe kan dat?
 4. Waarom geven jullie geen steun voor de resoluties van aandeelhouderscollectief Follow This bij Shell, Equinor, Total en BP, terwijl jullie zeggen het belangrijk te vinden dat oliebedrijven in lijn met het Akkoord van Parijs komen?
 5. Oliebedrijven als Shell, ExxonMobil, Total en BP komen nu met berekeningen voor scope 3, de uitstoot van hun klanten en leveranciers. Neemt ABP scope 3 mee in de berekening van de impact van de portefeuille? Zo niet, dan geeft dit toch een vertekend beeld?
 6. 60% van de ABP-deelnemers wil een duurzaam pensioen. 55% wil dit zelfs als het ten koste zou gaan van het rendement. Hoe verantwoorden jullie dat ABP desondanks in een bedrijf als ExxonMobil blijft investeren?
 7. ABP beweert in fossiele bedrijven te moeten blijven beleggen om invloed uit te oefenen, maar toch stemt ABP tegen belangrijke klimaatresoluties op aandeelhoudersvergaderingen bij bijvoorbeeld Shell, Total en Chevron. Hoe is dit verenigbaar?
 8. Hoe kan het dat jullie tegen de resolutie bij kolenbedrijf AGL stemmen, waar wordt gevraagd om de sluiting van kolenmijnen in lijn te brengen met wat nodig is om het klimaatakkoord van Parijs te halen?
 9. ABP steunt de klimaatresolutie van aandeelhouderscollectief Follow This bij Shell niet, onder andere omdat jullie zeggen voor elkaar te hebben gekregen dat de CEO van Shell nu beoordeeld wordt op het behalen van klimaatdoelstellingen. Maar een veel groter deel van de beloning van de CEO van Shell is gebaseerd op groei en uitbreiding van de olie- en gasproductie, zoals blijkt uit een rapport van Carbon Tracker. Dan is de resolutie van Follow This toch veel verstandiger?
 10. Hoe kan het dat jullie geen engagementgesprekken voeren met banken over de uitfasering van fossiele industrie? Om de reductiedoelen van het Akkoord van Parijs te halen is het belangrijk dat er geen nieuwe fossiele projecten worden gefinancierd. Nemen jullie dit mee in jullie engagement?
 11. Ieder jaar komt ABP met een andere reden waarom het geen steun geeft aan de klimaatresolutie van aandeelhouderscollectief Follow This. Gaan jullie de resolutie volgend jaar wel steunen?
 12. ABP is al jarenlang betrokken in engagement met fossiele bedrijven, maar nog geen van de grote fossiele reuzen heeft beleid gemaakt dat in lijn is met het Parijs-Akkoord. Waar komt jullie conclusie vandaan dat engagement effectief is?
 13. Acht jongeren in Australië zijn een rechtszaak begonnen tegen het Australische kolenbedrijf Whitehaven, omdat ze middenin een klimaatcrisis een kolenmijn uitbreiden. Toch stemt ABP tegen resoluties bij dit bedrijf die vragen om de sluiting van kolenmijnen, in lijn met wat nodig is om de doelstellingen van het Parijs-Akkoord te halen. Waarom stemmen jullie tegen deze resolutie?
 14. Volgens het ShareAction rapport ondersteunt ABP 80% van de klimaatresoluties. Maar uit onderzoek van Fossielvrij NL blijkt dat ABP juist resoluties bij fossiele bedrijven niet ondersteunt. Kolen-, olie-, en gasbedrijven zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot. Waarom blijven juist deze bedrijven buiten schot?
 15. In het duurzaam jaarverslag van ABP uit 2018, vermelden jullie je aandelen uit RWE te hebben verkocht. Maar in hetzelfde jaar hebben jullie er obligaties bij gekocht. En inmiddels hebben jullie zelfs weer aandelen gekocht. Hoe kan dit? Dit is toch misleiding?
 16. Ik ben één van de deelnemers die zich zorgen maakt om de fossiele investeringen van ABP. En met mij duizenden anderen. Is het moment niet aangebroken om naar onze zorgen te luisteren?
 17. ABP investeert nog steeds in oliereus ExxonMobil. Andere pensioenfondsen zoals PMT zijn uit ExxonMobil gestapt omdat ze geen voortgang boekten met hun engagement-traject. Waarom stapt ABP niet uit ExxonMobil?
 18. Als de roep zo groot is voor een pensioen zonder fossiele investeringen, is het dan niet logisch dat hiernaar wordt geluisterd?
 19. Waarom verkiezen jullie engagement boven divesteren? Door te divesteren zou ABP een krachtig signaal afgeven, terwijl je door te blijven investeren juist de koers legitimeert.
 20. Uit een nieuw onderzoek van de NOS blijkt dat Shell de afgelopen jaren niet eens aan de minimale targets is gekomen voor hernieuwbare energie. Shell heeft de afgelopen jaren slechts 3% in hernieuwbaar geïnvesteerd. Kunnen we niet concluderen dat het engagementbeleid van ABP heeft gefaald?
 21. Wat moet er gebeuren wilt ABP wel divesteren uit de fossiele industrie?
 22. ABP heeft doelen opgesteld voor CO2-reductie. Zijn deze doelen in lijn met wat nodig is om het Akkoord van Parijs te halen?
 23. ABP wil pas in 2025 uit kolenbedrijven stappen die meer dan een bepaald percentage van hun omzet uit kolen hebben. Waarom zouden jullie er niet nu al uitgaan als jullie weten dat jullie er uiteindelijk uit zullen gaan?
 24. Als de energietransitie doorzet, krijgen fossiele bedrijven het financieel steeds moeilijker. Waarom zouden jullie dit risico nemen met ons pensioengeld?
 25. ABP geeft steeds een andere reden op waarom het klimaatresoluties van bijvoorbeeld Follow This niet steunt. De laatste reden is dat ABP tegenstemt als een resolutie overbodig of onduidelijk is. De resolutie die Follow This bij Shell indient is heel duidelijk en niet overbodig. Want Shell heeft toch nog geen reductiedoelstellingen in lijn met Parijs gesteld?

Lukt het niet de email hierboven te openen? Dit is het emailadres van ABP: beleidscorrespondentie@abp.nl

FacebookTwitter