In het zuiden van de Amerikaanse staat Louisiana verrijst de ene na de andere LNG-terminal, onder andere van het bedrijf Venture Global. Vanuit hier reist vloeibaar gas de wereld over, ook naar Nederland. De invloed van ING hierbij is gigantisch: de bank is de op twee na grootste financier van LNG-terminals voor export in de Verenigde Staten. Venture Global ontving al 1777 miljoen dollar van ING voor twee terminals: Calcasieu Pass (open sinds dit jaar) en Plaquemines (nog in ontwikkeling). Ondertussen heeft Venture Global plannen voor nog meer nieuwe terminals. 

Maar ING Bank kan er absoluut niet trots op zijn dat ze dit met hun geld mogelijk maken. In plaats van geld te stoppen in nieuwe terminals, zou ING volledig moeten inzetten op het financieren van projecten die energie helpen besparen of hernieuwbare energie opwekken.

Dit zijn tien manieren waarop deze geldstroom van ING verwoestende gevolgen heeft voor de inwoners en de natuur van Louisiana en voor het klimaat – en dus voor ons allemaal.

1. Nieuwe LNG-terminals zorgen voor jarenlange extra uitstoot van broeikasgassen

LNG-terminals stoten enorme hoeveelheden broeikasgassen uit. De terminals in de VS die ING heeft gefinancierd  sturen jaarlijks drie keer zoveel CO2 de lucht in als heel Nederland bij elkaar. Maar dat is niet het enige probleem: hoe meer infrastructuur er nog gebouwd wordt voor fossiele brandstoffen, des te langer zullen we ook vastgeketend blijven aan de fossiele industrie. Een LNG-terminal moet tientallen jaren draaien om de investeringen terug te verdienen. Daarom is het heel lastig om een terminal weer te sluiten op het moment dat hij er eenmaal staat. Dit heet ‘fossiele lock-in’: jarenlange extra uitstoot van broeikasgassen zit ‘opgesloten’ in een nieuwe terminal. De nieuwe Plaquemines-terminal die ING financiert, gaat pas over een paar jaar in bedrijf en zal dan nog 30 jaar blijven draaien. Die jaren hebben we niet: willen we de aarde nog enigszins leefbaar houden, dan moet het gebruik van fossiele brandstoffen heel snel naar beneden. 

2. LNG-terminals in orkaangebied zijn gevaarlijk

De afgelopen jaren wordt de zuidkust van Louisiana geteisterd door orkanen die steeds heftiger worden: Katrina, Rita, Laura, Delta… Het risico dat tijdens een orkaan een van de terminals beschadigd raakt wordt steeds groter. Bovendien zorgen de terminals ervoor dat de kans op overstroming in het gebied eromheen toeneemt. Om de terminals heen liggen namelijk hoge dijken, die als een soort trechter werken tijdens een stormvloed. Als gevolg daarvan stroomt het water met hoge snelheid de baai in, waardoor de dijken bij omliggende dorpen en steden kunnen doorbreken.

3. Gas affakkelen zorgt voor grote gezondheidsrisico’s

Net als bij andere gasinstallaties wordt er bij LNG-terminals gas afgefakkeld. Daarbij komen zwarte rook en giftige stoffen vrij. Onderzoek toont aan dat mensen die in de buurt van gasfakkel-locaties wonen veel gezondheidsrisico’s lopen. Zo worden er in deze gebieden meer kinderen te vroeg geboren en is er een verhoogd risico op kanker. Het zuiden van Louisiana staat nu al vol met fabrieken en wordt zelfs ‘Cancer Alley’ genoemd. De lucht die de voornamelijk zwarte inwoners inademen bevat de meeste kankerverwekkende stoffen van de hele VS.

4. De aanleg van terminals vernietigt kostbaar moerasgebied

De nieuwe LNG-terminals worden gebouwd middenin een uitgestrekt moerasgebied. De moerassen van Louisiana zijn bijzonder, omdat ze een overgangszone vormen tussen zout en zoet water. Een heleboel vissoorten zijn afhankelijk van deze gebieden, omdat hun jonkies er groot worden. De moerassen zijn al heel kwetsbaar: door klimaatverhitting verdwijnt ieder jaar ongeveer 75 km2 in zee (denk aan een middelgrote stad als Dordrecht). De terminals nemen veel ruimte in: alleen al voor Calcasieu Pass is ruim 4 km2 aan moeras verloren gegaan. Dat is 200 keer de Dam in Amsterdam.

5. De inwoners van Louisiana worden dubbel getroffen

Het is wrang dat de inwoners van Louisiana twee keer slachtoffer zijn van Venture Global en andere bedrijven die LNG-terminals neerzetten. Eerst lopen ze grote gezondheidsrisico’s door de uitstoot van giftige stoffen en de kans op ongelukken (zie reden 2 en 3). Daar bovenop komen de gezondheidsrisico’s die ze lopen door klimaatontwrichting: nóg meer dodelijke orkanen, nóg meer zeespiegelstijging, nóg meer overstromingen. En juist die risico’s worden steeds erger zo lang de fossiele industrie op grote schaal gas blijft produceren en de aarde dus blijft verhitten.

6. Het gas dat Venture Global verwerkt is op de meest schadelijke manier gewonnen

In de terminals van Venture Global wordt vooral Amerikaans schaliegas verwerkt. Het gas is uit gesteente gehaald door onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten. Deze techniek heet ‘fracking’. Er is van alles mis met fracking. Zo komt er veel methaan bij vrij, een broeikasgas dat op de korte termijn tachtig keer zo krachtig is als CO2. De chemicaliën besmetten het grondwater en de bodem, wat allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bovendien zorgt fracking voor aardbevingen in de omgeving, die vaak nog veel krachtiger zijn dan de aardbevingen in Groningen. ING kiest er bewust voor om in Europa geen bedrijven te financieren die schaliegas winnen. Dat de gevolgen van fracking in de VS net zo schadelijk zijn, interesseert ze blijkbaar niet.

7. Venture Global lobbyt met succes voor zwakkere regelgeving

Uit onderzoek blijkt dat de terminal Calcasieu Pass van Venture Global in de eerste vijf maanden na de opening veel meer methaan en andere schadelijke stoffen uitstoot dan was toegestaan. Het bedrijf heeft vervolgens bij de plaatselijke overheid aangedrongen dat de regels zouden worden opgerekt en dat is ook gebeurd. Officieel is het bedrijf hierdoor niet meer in overtreding. Volgens een rapport van de Louisiana Bucket Brigade lijkt het er ook sterk op dat bij verschillende ongelukken in de terminal meer gas is vrijgekomen dan er is gerapporteerd. Veel ongelukken en incidenten werden zelfs helemaal niet gemeld.

8. Affakkelen van gas bedreigt trekvogels

Heel veel trekvogels gebruiken de moerassen in Louisiana om bij te tanken nadat ze de golf van Mexico zijn overgestoken. Op sommige dagen arriveren er wel twee miljoen trekvogels tegelijk. Als er ’s nachts gas wordt afgefakkeld, kunnen zij zich niet meer oriënteren, en verbranden ze soms zelfs levend in de vlam. Venture Global heeft beloofd om ’s nachts niet af te fakkelen en zeker niet tijdens het trekseizoen, maar ze houden zich niet aan die belofte.

9. Het is krom dat ING geen projectfinanciering meer wil doen voor de winning van gas, maar wel voor pijpleidingen en terminals

In maart 2022 kondigde ING aan te stoppen met de financiering van nieuwe olie- en gasprojecten, omdat nieuwe projecten niet meer kunnen als we de klimaatdoelen willen halen. Klinkt goed, maar in de praktijk verleent ING nog gewoon algemene bedrijfsfinanciering aan fossiele energiebedrijven. Zo komt ING-geld alsnog bij nieuwe olie- en gasprojecten terecht.

Bovendien gaat het nieuwe ING-beleid alleen over het winnen van olie en gas, niet over de verwerking en het vervoer ervan. Pijpleidingen, maar ook de LNG-terminals zoals die van Venture Global, blijft ING dus sowieso financieren. Op deze manier maakt ING goede sier met zogenaamd duurzaam beleid, terwijl de bank ondertussen miljarden steekt in projectfinanciering van LNG-terminals. Ondertussen toont onderzoek na onderzoek aan dat de uitbreiding van de LNG-industrie een grote bedreiging is voor de klimaatdoelen. Ondanks hun groene beloftes zorgt ING er dus voor dat de kans op een leefbare wereld uit beeld raakt. 

10. ING en andere financiële instellingen moeten hun invloed anders gebruiken

Voor een nieuwe terminal van Venture Global in Cameron is de financiering nog niet rond. ING en andere financiële instellingen kunnen dus een belangrijke rol spelen door te zeggen: hier steken we ons geld niet in. In plaats van LNG-terminals te blijven financieren, zijn hun miljarden heel hard nodig voor rechtvaardige klimaatoplossingen en hernieuwbare energie. Volgens de VN is er ten minste 4 tot 6 biljoen dollar per jaar nodig om de energie-omslag nog enigszins op tijd voor elkaar te krijgen. Juist daar kunnen én moeten banken het verschil maken.

Lees ook het interview met Amerikaanse activist James Hiatt, die strijdt tegen de LNG-industrie in zijn achtertuin.


Kom in actie: Herinner ING aan hun verantwoordelijkheid als grote bank om een fossielvrije wereld mogelijk te maken. Stuur met twee klikken een brief aan ING’s CEO Steven van Rijswijk en vraag om nu te stoppen met fossiele uitbreiding.

Stuur een brief

FacebookTwitter