Het is vandaag 12 december. Precies een jaar geleden werd het klimaatakkoord van Parijs getekend. Eindelijk werd de wereld het eens: we moeten samenwerken om catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Een scherper doel gaf ons nieuwe hoop: 1,5 graden. Tegelijk zien we op de thermometer ook dit jaar weer alle hitterecords sneuvelen. De tijd dringt.

Het tijdperk van kolen, olie en gas is voorbij – investeer nú in de toekomst!

Het Parijs-akkoord en de urgentie van de klimaatcrisis vereisen een revolutie – op alle fronten, onze energievoorziening voorop. Het tijdperk van kolen, olie en gas is echt voorbij. Maar als we miljarden blijven investeren in het verleden, dan komen we er natuurlijk nooit…!

Helaas hebben de Nederlandse pensioenfondsen een vol jaar na Parijs nog geen actie ondernomen. Dus gaan wij ze helpen. Omdat het ontzettend belangrijk is dat álle grote investeerders gaan overstappen: van fossiele energie – naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarmee we verder kunnen, allemaal.

Ga naar de actiesite en roep ook jouw pensioenfonds op om #Parisproof te worden en fossielvrij te gaan investeren

8o9a3961

We hebben vandaag, een jaar na Parijs, ook hoopgevend nieuws. Nieuws over de groei van onze beweging, wereldwijd, en een belangrijke datum die je vast kunt noteren voor 2017!

De fossielvrij divestment-beweging is sinds september 2015 verdubbeld in omvang. In een nieuw rapport dat vandaag uitgebracht is wordt duidelijk dat er wereldwijd 688 instellingen, verspreid over 76 landen, die samen 5 biljoen dollar beheren, toegezegd hebben te divesteren van fossiele brandstoffen.

nl_divestdec16_2fb

Maar er zijn ook genoeg instellingen die nog te langzaam handelen – zoals de Nederlandse pensioenfondsen. Daarom gaan we in 2017 opnieuw wereldwijd de straat op om de kracht van de fossielvrij-beweging te tonen. Met visuele acties laten we de impact van de fossiele industrie zien en versterken we onze oproep richting onze overheden en publieke instellingen om fossielvrij te gaan investeren.

Noteer nu alvast 3 tot 13 mei 2017 in je agenda: de Global Divestment Mobilisation!

Nu de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden, is het belangrijker dan ooit duidelijk te maken dat het moreel echt onacceptabel is om financieel verbonden te zijn aan de industrie die hiervoor primair verantwoordelijk is: de fossiele industrie.

We hebben jou nodig om deze uitdaging aan te gaan. Dus doe vandaag mee, roep je pensioenfonds op, verspreid het woord en zet de Global Divestment Mobilisation vast in je agenda.

Bedankt voor al je steun en betrokkenheid – en hopelijk tot snel!

Liset