(en français)

De banken en het klimaat

Als we over divestment spreken is het duidelijk dat de banken een belangrijke rol te spelen hebben:

  • Als we aan een universiteit of ander organisatie vragen om te desinvesteren, is het noodzakelijk dat de banken hen een fossielvrij investeringsproduct aanbieden.
  • Een tweede en belangrijker aspect zijn de leningen van de banken. Voor elke nieuwe steenkoolmijn, gascentrale of oliepijplijn hebben de bedrijven die deze bouwen externe financiering nodig. Als geen enkele bank hen hiervoor krediet wil verlenen, worden deze projecten nooit gerealiseerd. Daarom vragen we van de Belgische banken een plan:
    • voor de onmiddellijke stopzetting van elke vorm van financiering, andere diensten en financiële producten gelinkt aan prospectie en nog te bouwen infrastructuur voor de ontginning, verwerking en verkoop van alle fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas); en
    • voor de zo snel mogelijke stopzetting van elke vorm van financiering, andere diensten en financiële producten gelinkt aan bestaande activiteiten voor de ontginning, verwerking en verkoop van steenkool, olie en gas. Hierbij is het belangrijk om de meest vervuilende fossiele brandstoffen eerst te bannen: dus eerst steenkool, vervolgens olie en tot slot gas.

Eerdere campagnes

Bankroute

NL – In 2017 lanceerde de klimaatcoalitie – een alliantie van meer dan 70 middenveldorganisaties – een campagne waarin de 4 Belgische grootbanken (BNP Paribas, KBC, ING en Belfius) werden opgeroepen om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren. Een studie toonde toen aan dat BNP Paribas, ING en LBC samen meer dan €33 miljard investeerden in de sector vand e fossiele energie. Sinds de lancering stuurden meer dan 4000 burgers een mail naar hun bank en hebben verschillende banken al stappen vooruit gezet:

  • BNP verstrengde haar beleid rond onconventionele fossiele brandstoffen
  • ING verstrengde haar steenkoolbeleid
  • KBC haalde fossiele brandstoffen uit haar duurzame fondsen

 

Onze toekomst ondermijnd

In 2015 bracht Fairfin een eerste rapport uit over de overfinanciering van de fossiele brandstoffensector in vergelijking met de sector van de hernieuwbare energie. Toen bleek dat banken voor elke euro die ze in hernieuwbare energei investeren nog €9 investeerden in fossiele energie.