Navigation Menu

Screen Shot 2015-11-30 at 17.59.28

Om Fossil Free

Klicka på frågan för att läsa vårt svar.

Om det är fel att förstöra klimatet är det också fel att tjäna pengar på den förstörelsen. Vi menar att de institutioner och organisationer som vill verka för en god framtid måste divestera ur kol, olja och gas.

Fossil Free är ett internationellt nätverk av kampanjer och kampanjare som arbetar för divestering på våra orter och de institutioner som står oss närmast. Denna globala kampanj är ett projekt som drivs av350.org, här i Sverige i samarbete med bland andra PUSH Sverige.

Den svenska kampanjen har funnits sedan hösten 2013, då den första kampanjgruppen drog igång vid Lunds Universitet. Idag finns det kampanjer runtom i landet, som du hittar här.

Våra krav>>

Vi uppmanar svenska institutioner att divestera. Den uppmaningen innebär att:

  • Genast upphöra att göra nya investeringar i fossilbolag
  • Inom 5 år divestera sina befintliga innehav i fossilbolag
  • Redovisa denna process på ett transparent sätt (för studenter, anställda osv)
  • Uppmana sina anställdas pensionsförvaltare (däribland AP-fonderna) att divestera ur fossilbolag

Kraven kan variera något i lokala kampanjer. Du hittar kampanjernas egna upprop på vår kampanjhemsida.
Detaljer för dig som är institutionell investerare finns här.

Att “divestera ur” är motsatsen till att “investera i” – det handlar om att sälja av aktier, fonder eller andra investeringar som är oetiska eller moraliskt tvivelaktiga. Investeringar i fossil energi är både en risk för investerarna och planeten – det är därför vår kampanj uppmanar institutioner att divestera ur de här smutsiga bolagen.

När du investerar dina pengar kan du köpa aktier, fonder eller andra investeringar som genererar inkomst åt dig. Svenska universitet, liksom kyrkor, pensionsfonder och andra institutioner, investerar miljoner och ibland miljarder i den här typen av papper för att generera avkastning som kan bidra till att bedriva deras verksamhet.

Det har funnits en handfull framgångsrika divesteringskampanjer, bland annat gällande Darfur och tobaksindustrin. Den största och mest effektiva berörde dock Sydafrikas Apartheid. Mot mitten av 80-talet hade 155 amerikanska campus divesterat ur bolag som gjorde affärer i Sydafrika. 26 stater, 22 län och 90 städer, däribland några av landets allra största, lyfte sina pengar ur multinationella bolag som gjorde affärer i landet. Den sydafrikanska divesteringskampanjen bidrog till att bräcka apartheidregimens stålgrepp, och inleda en mer demokratisk och jämlik era.

Fossil Free finns i hela världen!

2011 startade den första divesteringskampanjen mot fossila bränslen på Swarthmore College i USA. 2013 kom kampanjen till Australien och Europa, och numera finns den även i Sydafrika, Japan, Australien och allt fler länder…

Fossil Free i Sverige

Här finns Fossil Free från Malmö och Karlskrona i söder till Luleå i norr – och vi växer så det knakar!
Du hittar en lista över våra aktiva kampanjgrupper just nu här: gofossilfree.org/se/kampanjer

Screen Shot 2015-11-30 at 17.55.12

Fler vanliga frågor

Roligt att du vill veta mer om Fossil Free-kampanjen. Här är  några frågor som vi ofta får höra. Hittar du inte svaret du söker så får du gärna höra av dig.

Divestering är inte främst en ekonomisk strategi, utan har mer med moral och politik att göra. Titta på medborgarrättsrörelsen i USA eller i kampen mot apartheid i Sydafrika; ju mer vi kan göra klimatfrågan till en djupt moralisk fråga desto snabbare kan vi driva samhället att börja handla. Vi måste vara tydliga med att om vi anser det fel att förstöra planeten, då är det också fel att göra vinst på den förstörelsen. Samtidigt bygger divestering upp politiskt inflytande genom att få landets mest prominenta aktörer att välja sida. Divestering ger upphov till debatt – vilket vi redan har sett under den här kampanjen – och får mycket uppmärksamhet i media, vilket stigmatiserar bolagen det handlar om och ger beslutsfattarna det handlingsutrymme och tryck som krävs för att de ska skrida till verket i klimatfrågan.

Samtidigt får det såklart visst ekonomiskt inflytande. Kapitalinvesteringar från 500 av världens topprankade universitet uppgår till nära 400 miljarder dollar (1). Det är en väldigt stor summa – om vi lyckas få bort alla dessa pengar ur kol, olja och gas skulle det faktiskt betyda en hel del. Då har vi dessutom bara pratat om universiteten. Lägg på alla stora statliga pensionsfonders, kyrkors, synagogors och moskéers investeringar i fossila bränslen så förstår ni att vi kommer en bra bit på vägen. Snart är det dags för ExxonMobil, Shell och Peabody att börja svettas ordentligt – av många skäl!

(1) Colleges recoup recession losses, USA Today, 9/10/12

Vi är alla delaktiga i konsumtionen av fossila bränslen och vi bör göra vårt bästa för att minska våra egna avtryck men de riktiga bovarna i dramat – de som byggt och upprätthåller systemet – är fossilindustrin. Världens 200 största kol-, olje- och gasbolag äger olja, kol och gas som motsvarar en betydande procentandel av den globala marknaden(1). Dessa bolag är också, som av en slump, de största bidragsgivarna till både demokrater och republikaner i USA, liksom i stora delar av övriga världen – de är med och skriver lagar, och får miljarder i bidrag från makthavare varje år (2).

Det finns många andra bolag som indirekt bidrar till klimatförändringarna – de multinationella företagen som bygger oljeborrningsutrustning, lägger ut oljepipelines, transporterar kol och de som köper och säljer elektricitet. Men just nu så väljer vi att fokusera på dessa 200 bolag. För hela listan över dessa bolag och deras fossila reserver, kolla in den här listan. Det är helt enkelt de som sitter på de fossila tillgångar som måste bli kvar i marken om vi ska lyckas hålla oss under en global uppvärmning på 2 grader.

(1) http://www.carbontracker.org/linkfileshare/Unburnable-Carbon-Full1.pdf
(2) http://endfossilfuelsubsidies.org/files/2012/05/fossilfuelsubsidies_report-nrdc.pdf

Nix – ingen av oss på 350.org är experter på finansmarknader, men vi har pratat med många divesteringsexperter och de har gett oss lite tips. Det kan vara bra att ha telefonnumret eller en mejladress till någon lokal ekonom, aktiemäklare eller finansanalytiker, men det är långt ifrån nödvändigt. Allt du behöver göra för att starta igång en kampanj är att spana in vår hemsida, ställa oss frågor om du har några, och sedan samla ihop några vänner och kollegor och börja kampanja!

Vi är ett helt team med folk på 350.org som gärna svarar på frågor och hjälper er att komma vidare – för svenska kampanjer, kontakta christian@350.org. Är det en internationell eller utländsk kampanj, kontakta divest@350.org.

Ett vanligt svar som vi får från administratörer, och ibland till och med från universitetsrektorer eller styrelseledamöter är att “vi har inga pengar att investera.”

Spana in denna handledning för kampanjare för att få svar: Här har Olivia Linander från 350.org sammanfattat sina lärdomar om att göra research på universitets och städer investeringar! Det händer till exempel ofta att universitetet säger att de inte har pengar att investera – men ändå är  förvaltare av donerade medel i samförvaltade stiftelser eller dylikt.

Aktieägare som säger ifrån kan vara ett sätt att få små förändringar att komma till stånd i ett bolag, som att få Apple att ha bättre arbetsförhållanden i sina fabriker i Kina. De senaste tio åren har det pågått försök att förändra fossilindustrin genom aktivt aktieägande. Det har genererat några små segrar vad gäller att instifta hållbarhetsrutiner inom själva bolaget till exempel – men det har inte kommit åt bolagens huvudproblem: att de fortsätter spy ur sig enorma mängder koldioxid i atmosfären.

Enligt forskarna måste 80% av fossilindustrins nuvarande reserver stanna under jord för att vi ska klara av den gräns på 2 graders global uppvärmning som satts upp. Om en aktieägare tror sig kunna övertyga exempelvis ett oljebolag att sluta utvinna olja – kör i vind! Om inte – ta ställning emot bolaget genom att lämna det bakom er.

Här är återigen våra moraliska hållpunkter:

Fossilindustrin håller på att förstöra planeten och gör stora vinster på att göra det. Divestering är en tydlig och kraftfull handling som hjälper oss att skapa ett momentum för politiken. Det är också en ekonomisk linje där vi förflyttar våra pengar från problemen till lösningen. Om vi hade startat den här kampanjen för 30 år sedan hade kanske påverkan genom aktieägande varit mer relevant men nu är det för bråttom. Vi måste se en snabb och omfattande omställning. Divestering kan verka som ett obekvämt steg at ta, men det är det enda rätta.

Medan gräsrotsrörelser jobbar för att påverka institutioner över hela landet finns det många privatpersoner som vill ta saken i egna händer och divestera sina egna pengar ur fossilindustrin. Det är toppen!

Fossilbolagen är som det är nu övervärderade. Och eftersom världssamfundet rör sig mot att börja räkna på koldioxidutsläpp så är divestering den enda långsiktigt hållbara investeringen. Vi har satt samman lite material för att göra det lättare för dig att divestera själv: gofossilfree.org/mymoney

Observera: Fossil Free-kampanjen och 350.org ger inte ut investeringsrekommendationer. Vi informerar bara om möjliga alternativ till fossila investeringar. Privatpersoner bör själva värdera och välja ut vilka investeringar som passar dem själva.

Här hittar du en lista över svenska fonder utan fossila innehav, framtagen av WWF Sverige i juli 2014. Läs även fler av våra tips under vår flik “Vill du divestera?”

350 parts per million (miljonandelar) är siffran som många forskare, klimatexperter och progressiva politiker anger som den övre gränsen för halten koldioxid i atmosfären.

Uppvärmningen av Arktis och andra tydliga konsekvenser av ett förändrat klimat är konsekvenser av att vi redan har nått över den gränsen och nu ligger på ungefär 400ppm. Forskningen säger också att om vi inte snabbt återvänder till 350ppm innan århundradets slut så riskerar vi att nå ett tröskelvärde och oåterkalleliga processer sätts igång. Till exempel kan Grönlands istäcke helt smälta bort och stora mängder metan frigöras från permafrosten, om den också smälter.

För att få mer koll på vetenskapen, spana in 350.org/science

För att ta in klimatkrisens fulla allvar kan det ibland vara bra att helt enkelt räkna efter… Fossilindustrin har 5 gånger mer olja och kol och gas i sina reserver än vad som är säkert att bränna upp. Vi måste se till att 80% av de fossila bränslena stannar under jord för att planeten ska finnas kvar i någorlunda friskt tillstånd.

Här är tre siffror som det är bra att komma ihåg, och som vi ofta tar upp från Fossil Frees sida:

2 grader — Nästan alla stater världen över har kommit överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen under 2°C. Vi har redan höjt medeltemperaturen med 0.8°C, vilket har orsakat mycket värre konsekvenser än forskarna förutsåg. En tredjedel av Arktis sommaris är borta och surhetsgraden i världshaven har ökat med 30%, och eftersom varm luft kan hålla mer vattenånga än kall luft så väntar troligen ännu fler förödande översvämningar och torkor.

565 gigaton — Forskare uppskattade 2012 (!) att mänskligheten kan släppa ut ytterligare ungefär 565 giganton koldioxid i atmosfären och fortfarande ha något slags hopp om att hålla sig under 2 grader.

2 795 gigaton — En grupp finansanalytiker i London som kallar sig The Carbon Tracker Initiative, uppskattade 2013 att alla kol-, olje- och gasreserver som fossilindustrin har tillsammans med de reserver som tillhör stora oljeländer (som Venezuela och Kuwait) utgör ungefär 2 795 gigaton koldioxid, eller fem gånger den mängd vi kan släppa ut och ändå hålla oss under 2 graders uppvärmning.