Navigation Menu

Meest recente persbericht van Fossielvrij NL

Universiteit Utrecht roept pensioenfonds ABP op te investeren in snelle energietransitie

16 december 2016, Utrecht – Vandaag heeft het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht pensioenfonds ABP in een open brief gevraagd om alleen nog maar te investeren in duurzame energie. “Omvangrijke organisaties, zoals ABP en de Universiteit Utrecht, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze transitie”, schrijft Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur en ondertekenaar van de brief. De UU is hiermee de eerste Nederlandse universiteit die zich op deze manier uitspreekt tegenover haar pensioenfonds.

Het ABP is één van ‘s werelds grootste pensioenfondsen. Werknemers van alle (semi) publieke instellingen, zoals de UU, zijn automatisch aangesloten bij het ABP. Specifiek wordt aan het ABP gevraagd te beleggen in toekomstbestendige energievormen, bedrijven in de huidige portefeuille te ‘verleiden tot transitie’ en om een duidelijke langetermijnvisie te formuleren, gekoppeld aan het klimaatverdrag van Parijs. Eerder dit jaar verzonden de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht al soortgelijke brieven aan het ABP.

Fossil Free UU, een actiegroep die op dit onderwerp campagne voert binnen de UU, reageert verheugd op deze brief. In een reactie stelt promovendus Ernst-Jan Kuiper, onderdeel van Fossil Free UU: “We zijn blij dat de Universiteit Utrecht een rol in het maatschappelijk debat neemt en leiderschap toont op het gebied van klimaatverandering. Wij hopen dat ze deze boodschap blijft uitdragen naar de maatschappij en dat de urgentie van klimaatverandering voelbaar in alle facetten van de UU wordt doorgevoerd.”

Noot voor de reactie
Voor vragen, neem contact op met:
Ernst-Jan Kuiper, woordvoerder Fossil Free UU ernst@abpfossielvrij.nl Tel: +31 6 18 56 05 17

Aanvullende bronnen:
DUB – UU vraagt penisoenfonds ABP alleen nog te beleggen in duurzame bedrijven
DUB opinie – UU moet fossiele investeringen ABP afkeuren
Universiteit Utrecht – College van Bestuur: ABP moet duurzame transitie maken

 

***Engelse versie***

Utrecht University calls on the ABP Pension Fund to accelerate the energy transition

Today Utrecht University (UU) released an open letter calling on the ABP Pension Fund to only invest in sustainable energy. “Large organisations, such as ABP and Utrecht University (UU), have a social responsibility in this transition,” says Marjan Oudeman, President of the UU Executive Board. This makes Utrecht the first university in the Netherlands to call on the ABP on their role in the energy transition.

ABP is one of the largest pension funds worldwide. Employees of all Dutch public institutions, including UU, have their pension funds with ABP. Specifically, the UU is asking ABP to invest in only sustainable energy, to take an active role in the sustainable transition of companies within its portfolio, and to formulate a long-term vision in alignment with the Paris Agreement. This announcement comes after the municipalities of The Hague, Amsterdam, and Utrecht made similar requests to ABP earlier this year.

Fossil Free UU, the student group actively campaigning for divestment, commends UU for taking this position. Ernst-Jan Kuiper, a PhD student and active member of Fossil Free UU says, “We hope that the University will continue to send a clear message to society and that other Dutch Universities will follow suit.”

—–
Date: 16 December, 2016

Fossil Free Utrecht University Spokesperson:
Ernst-Jan Kuiper, +31 6 18 56 05 17, ernst@abpfossielvrij.nl

More Information (In Dutch):

DUB – UU vraagt penisoenfonds ABP alleen nog te beleggen in duurzame bedrijven
DUB opinie – UU moet fossiele investeringen ABP afkeuren
Universiteit Utrecht – College van Bestuur: ABP moet duurzame transitie maken